Arbetsgruppen tillsattes i fjol på initiativ av landshövding Peter Egardt sedan länsstyrelsen betecknat bostadsbristen i Uppsala län som ”ytterst allvarlig” med ett underskott på 7 000 bostäder. I fem av åtta kommuner i Uppsala län bedöms det i dag råda bostadsbrist. 

Bland arbetsgruppens förslag, som ska presenteras för regeringen, finns krav på allt från avregleringar till skattesänkningar, allt för att få fart på byggandet.
Trycket är särskilt hårt i Uppsala där bristen är stor inte minst på hyresrätter. En ljusglimt är att kommunägda Uppsalahem har kommit i gång med sin nyproduktion. Enligt prognosen kommer 1 179 hyreslägenheter att börja byggas i Uppsala under 2012 och 2013. Det kan jämföras med att det förväntas bli byggstart för 1 033 bostadsrätter i Uppsala under samma period.

I arbetsgruppen har ingått representanter för bland annat byggföretag, kommuner, Hyresgästföreningen och Uppsala universitet.