– Vi hoppas att detta ska vara början på ett uppsving för svensk meteorforskning. Målet är att bygga upp ett helt nätverk som spårar när rymdstenar faller ner här på jorden, säger Eric Stempels, astronom vid Uppsala universitet och initiativtagare till meteorkameraprojektet.

Han fick idén till meteorkameran i samband med en kraftig meteor i Värmland i april förra året. Den registrerades av meteorkameror i våra grannländer och av många ögonvittnen i närheten.

– Det kändes litet pinsamt att inte ha några egna kameraobservationer av den att hänvisa till när medier och privatpersoner ringde. Det väckte idén att sätta upp en meteoritövervakningskamera här i Uppsala, säger Eric Stempels.

Tack vare ett anslag från Fysiografiska Sällskapet i Lund finns nu kameran på plats på Ångströmlaboratoriets tak. Dygnet runt filmar den hela himlen. Om något oväntat ljusfenomen skulle inträffa spelas det in som en kort videosekvens varpå en larmsignal automatiskt skickas iväg. Sedan starten i början av mars har två svenska eldklot registrerats.

Tanken är att den nya kameran ska vara början av ett större nätverk, med kameror på olika platser i landet, till exempel på andra universitet och hos intresserade amatörastronomer. Just nu tar Eric Stempels tillsammans med Uppsala amatörastronomer fram en prototyp till en hemmabyggd billig meteorkamera.

– Ju fler kameror som från olika platser registrerar kraftiga meteorer, desto större är chansen att beräkna varifrån rymdstenarna kommer, hur stora de är och var ett meteoritnedfall kan ha skett, säger Eric Stempels.

Varför är det viktigt att hitta meteoriter som har fallit ner på jorden och veta varifrån de kommer?

– Framför allt därför att de ger en unik möjlighet att lära oss vilka material olika delar av solsystemet är gjorda av och hur olika ämnen spreds när planeterna bildades. Tack vare att stenarna kommer hit behöver vi ju inte skicka ut rymdfarkoster för att hämta hit dem, säger Eric Stempels.

Mer information med live-bilder och rapporter om de senaste händelserna finns på http://www.astro.uu.se/~meteor. Där kommer även en sida till vilken allmänheten kan lämna rapporter att finnas.