De kan också vara ett tecken på att moderkakan fungerar dåligt och förebud om havandeskapsförgiftning och dålig fostertillväxt.

Det visar forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet i en studie som publiceras på nätet i facktidskriften British Journal of Obstetrics and Gynaecology.
– Mer forskning behövs innan vi vet om kvinnor med svårt illamående under andra tredjedelen av graviditeten bör ha särskild förebyggande behandling. Ett råd till dem redan nu är att vara extra noga med att gå på kontrollerna vid mödravårdscentralen, säger Marie Bolin, forskare vid Uppsala universitet och överläkare vid kvinnokliniken vid Sundsvalls sjukhus.

Studien bygger på uppgifter från det medicinska födelseregistret om nära 1,2 miljoner gravida kvinnor. Av dem drabbades 12 270 av så svårt illamående och kräkningar att de behövde sjukhusvård. En tidigare studie har pekat på att kvinnor med svårt illamående när de väntar barn löper ökad risk för havandeskapsförgiftning.
– I vår betydligt större studie ser vi dock att denna överrisk framför allt gäller kvinnor med kraftig illamående efter den 12:e graviditetsveckan. Kvinnor med svårt illamående i början av graviditeten har inga särskilda skäl att oroa sig komplikationer, säger Marie Bolin.

För kvinnor som fick sjukhusvård för svårt illamående under den andra tredjedelen av graviditeten var risken för havandeskapsförgiftning två gånger högre och risken för att moderkakan skulle lossna tre gånger högre jämfört med för övriga gravida kvinnor. Det var också vanligare att deras barn växte dåligt i livmodern och föddes ”små för tiden”.

Havandeskapsförgiftning och tidig avlossning av moderkakan från livmoderväggen, ibland även dålig tillväxt i livmodern, kan vara livshotande komplikationer.
– Dessbättre såg vi dock ingen tydlig koppling mellan svårt graviditetsillamående och ökad risk för dödföddhet. Det är också viktigt att påpeka att de allra flesta som har svårt illamående under andra tredjedelen av graviditeten, trots riskökningarna jämfört med andra gravida, inte drabbas av komplikationer, säger Marie Bolin.

Studien kan inte besvara frågan om varför svårt illamående en bit in i graviditeten kan förebåda havandeskapsförgiftning och moderkakeproblem.
– Sedan tidigare vet vi att hormonet hCG, som har en viktig roll främst i början av graviditeten, kan orsaka illamående. En teori är att kroppen när moderkakan fungerar dåligt ökar produktionen av hCG och att detta kan ge illamående även senare i graviditeten, säger Marie Bolin.