Efter flera rapporter om säkerhetsproblem med Uppsalaföretaget Q-meds produkt Macrolane får denna injicerbara hyaluronsyragel och liknande produkter inte användas för estetisk bröstförstoring i Frankrike.

Beslutet togs av den franska läkemedelsmyndigheten AFFSAPS redan i slutet av augusti, men informationen har först nu börjat spridas till landets plastikkirurger och till plastikkirurger i andra länder genom en artikel i nätupplagan av facktidskriften Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery.
– Försiktighetsprincipen har tillämpats i Frankrike och det är möjligt att andra länder under de kommande månaderna kommer att göra samma sak, både i EU och andra delar av världen, skriver plastikkirurgen Benoit Chaput och fyra kolleger i tidskriften.

Macrolane godkändes som så kallat medicintekniskt hjälpmedel inom hela EU 2008, men den franska myndigheten har utnyttjat en regel som gör det möjligt för ett enskilt medlemsland att stoppa en produkt om den anses vara en risk för landets befolkning.

Enligt myndigheten finns fyra huvudskäl till varför Macrolane inte längre får användas för bröstförstoring i Frankrike:

1. Macrolane ges som upprepade injektioner i bröstet, vilket kan göra bröstvävnaden inflammerad och därmed öka risken för bröstcancer.

2. Efter det att Macrolane injicerats uppstår ofta knölar i bröstvävnaden, så kallad kapsulär kontraktur.

3. Macrolane kan försvåra undersökningar av brösten, både när de undersöks med händerna och vid tolkningen av mammografibilder.

4. Massundersökningar med mammografi och tidig upptäckt av bröstcancer är en prioriterad folkhälsofråga.

Beslutet gäller alla produkter för bröstförstoring som injiceras i bröstet. När det togs fanns dock inga andra sådana produkter än Macrolane på den franska marknaden.

De franska plastikkirurgerna anser att en långsiktig kontrollerad prövning av säkerheten hos den sortens injektionspreparat för bröstförstoring måste göras innan det på nytt kan bli tal om ett godkännande. Bara små och av Q-med sponsrade prövningar på patienter hade gjorts när Macrolane godkändes.
Artikeln i Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery har underrubriken Kommer detta beslut att utvidgas till resten av världen?

För Sveriges del lär svaret hänga en utredning kring hur injicerbara implantat för bröstförstoring påverkar tolkningen av mammografibilder. Utredningen som Läkemedelsverket tillsatte i början av hösten ska enligt tidplanen vara klar före årsskiftet.

UNT sökte på måndagen Q-meds informationsdirektör Karin Falck för en kommentar till det franska beslutet, men hon bad att få avvakta med den till i dag tisdag.