Centerpartiet vill öppna för att fler städer följer Stockholms, och snart även Göteborgs, exempel och inför trängselskatt. Avgifter behöver i större grad användas som styrmedel och finansiering, anser partiet som ser möjligheten att styra trafikflöde till tider med mindre belastning, till andra platser eller andra transportslag och för att finansiera investeringar i infrastruktur och transporter.

”Besluten ska alltid fattas lokalt, men förutsättningarna för denna modell borde finnas på fler platser i landet, som exempelvis Uppsala och Linköping”, skrev Centerpartiet på Dagens Nyheters debattsida på måndagen.

Stefan Hanna säger att det inte är aktuellt med en trängselavgift för bilisterna i Uppsala.
– Det är absolut inte något som vi har debatterat och just nu är svaret nej. Men vi är ju fjärde största staden i Sverige. Det är inget konstigt att Uppsala i ett sådant resonemang nämns.

Stefan Hanna tycker inte att miljösituationen är så pass dålig att en trafikskatt är nödvändig.
– Men om vi inte löser luftkvalitetsproblem och inte får till de broar som kan göra att trafikflödet fungerar bättre, då är det definitivt ett intressant alternativ.

Kristdemokraterna i Uppsala kommenterade på måndagen att man säger nej till trängselskatt.
– En sådan skatt skulle slå emot Uppsalas roll som regional tillväxtmotor och fungerar som en straffskatt på småbarnsfamiljer och landsbygdsbor, säger kommunalrådet Ebba Busch.

Miljöpartiets oppositionsråd Maria Gardfjell säger att partiet liksom tidigare tycker att frågan om trängselskatt i Uppsala ska utredas.