På parkeringen utanför Ångströmlaboratoriets huvudentré i Uppsala har man i dag kunnat få hjälp med att se fenomenet. För det är strängt förbjudet att titta rakt in i solen. Det kan nämligen orsaka permanenta ögonskador

Det är 13 år sedan sist och 33 år till dess det blir så pass synligt igen, i Sverige. I november 2019 sker visserligen ytterligare en passage, men den blir inte lika lätt att se.

Så lite spännande är det. Annars är Merkuriuspassagen ganska vanlig mätt med astronomiska mått.

Eric Stempels är forskare i astronomi vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala univeristet och han har sett 2-3 passager redan.

– När Merkurius passerar solen kan solforskarna ta hjälp av att det passerar något framför solskivan för att urskilja små detaljer i solskivan. Annars är det mest en kul grej för oss, säger han.

– Vi astronomer tar sådana här tillfällen i akt för att berätta om vårt arbete. Människan borde spendera mer tid med att titta upp mot himlen och lära sig mer om himlafenomenen.

Just nu förbereder han en titt på fenomenet i teleskop på parkeringen utanför sin arbetsplats på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Och han bjuder in både personalen på Ångström och intresserad allmänhet att komma och titta.

Vad händer då strax efter klockan 13?

När solen ligger högt på himlen glider planeten Merkurius in framför solens vänstra kant. Sedan pågår hela passagen i 7,5 timmar, och man kan under den tiden observera den lilla planetens bana från vänster till höger över solskivan.

– Solsystemet är regelbundet som en klocka. För att veta var till exempel Merkurius befinner sig behöver man förstå dess bana och sådana beräkningar görs mycket exakt under passager över solskivan.

Men akta ögonen! Du ska INTE titta på solen i kikare eller med blotta ögat och försöka hitta den lilla pricken. Det kan få ödesdigra konsekvenser för synen.

Man kan istället projicera en bild på ett papper, eller kolla in livesändningen från svenska solteleskopet på Kanarieöarna på nätet. Eller ta sig till Ångströmslaboratoriets parkering och ta hjälp av riktiga proffs.

I slutet av september kan man se Merkurius i eget majestät, lågt i öster före gryningen. Vill du se fler planeter? Just nu lyser Jupiter starkt i söder under natten. Sent på kvällen kan du också hitta Mars och Saturnus lågt i sydost.