Hon avgick ”ögonblickligen” när hon fick reda på att landstingets ledning har för avsikt att driva igenom kraven på en prisjustering av busstrafiken i efterhand, som ett sätt att minska förlusterna för UL.

– Prisdiskussionen kom till min kännedom när landstingsstyrelsen tog beslut om att vi skulle ha ett nollresultat. Det var i augusti förra året. Den avfärdades då som en ickefråga - vi trodda att den skulle komma upp i samband med nästa avtal, säger Maria Mattsson Mähl.

Hon har två tunga skäl för att lämna styrelsen; det ena är moraliskt och det andra juridiskt. Det moraliska är att en ledning och en vd i ett aktiebolag måste veta förutsättningarna för sitt arbete under året. Ingångna avtal måste följas.

– Har man kommit överens om förutsättningarna med sina ägare så kan man inte ändra dem under året. Dessutom ändrar man förutsättningarna för bolagets personal. GUB är ett mycket välskött företag där alla anställda gör sitt bästa. Risken är att de inte kommer att fortsätta göra ett bra jobb, säger Maria Mattsson Mähl.

Det juridiska skälet gäller risken att styrelsen och ledningen begår skatte- och bokföringsbrott, som beskrivs i en konsultrapport.

– Om det är så att UL har betalat fel pris för busstrafiken till GUB under året och vill justera det i efterhand så har jag suttit i massor av möten och tagit beslut med felaktiga dokument som grund. Jag är juridiskt ansvarig för det. För mig är det omöjligt att sitta kvar under sådana förhållanden.

Lennart Lindström

lennart.lindstrom@unt.se