Jordbruksverkets statistik visar att det illegala importen av hundar och katter mer än fördubblats under 2005 jämfört med i fjol. Hittills i år har 189 hundar illegalt importerade hundar påträffats vid gränsen eller på veterinärkliniker då ägarna vänt sig dit med ett sjukt djur. Även tolv katter har tagits in i Sverige illegalt.
— Hittar vi djuren vid gränsen är det ganska enkelt att lösa problemen. Då handlar det om återutförsel, karantän eller avlivning, säger Margareta Tervell, veterinärinspektör vid Jordbruksverket.

Dvärgbandmask allvarligast
Den allvarligaste risken med illegal hundimport är att dvärgbandmask kommer in i landet. Rabies anses inte längre utgöra lika stor risk som tidigare eftersom allt fler europeiska länder nu är rabiesfria.
— Många som importerar hundar har fått uppgifter från veterinärer utomlands om att hunden är frisk. Men det är inte alls säkert att detta stämmer. Jag anser att man verkligen ska tänka sig för innan man importerar hundar eller katter. Vi är livrädda för att få in dvärgbandmask i Sverige.
Ett nytt problem är importen av spanska hittehundar. Under årets första fyra månader konstaterades att 14 av dessa hundar hade den mycket plågsamma sjukdomen Leichmanios. Det är tre gånger fler än det antal djur fick diagnosen 2004.
— Det är modernt att importera spanska hittehundar just nu. Importen är inte illegal och ofta har hundarna köpts på hundhem där de avmaskats och vaccinerats. Allt ser ofta bra ut till en början, men efter några år visar det sig att djuren har Leichmanios.

Sprids av sandmygga
Sjukdomen sprids av en sandmygga och kan bryta ut långt efter att djuret blivit smittat. Smittan kan inte föras vidare till andra djur.
Leichmanios drabbar hundarna på flera sätt och ger svåra problem med leder, njurar och ögon. Oftast avlivas djuren eftersom sjukdomen är mycket svårbehandlad.
- Jag tycker inte att det är lämpligt att importera hundar från Spanien. Man ska inte göra några impulsköp av djur när man är utomlands. Åker man till Spanien och tar med hunden ska man ta med sig myggmedel till hunden för att skydda den mot Leichmanios, säger Margareta Tervell.

FAKTA

Dvärgbandmask kan spridas från räv och hund och infektera hundar och katter som i sin tur för smittan visare via maskägg som följer med avföringen ut i det fria. Människor kan sedan infekteras genom att äta bär och svamp. Hos människor bildas då en blåsmask som kan bli stor som ett barnhuvud. Larven kan också bilda blåsmaskar och sprids till olika organ. Sjukdomen är svårbehandlad. Dvärgbandmask finns i Västeuropa och då främst i alpländerna. Rävens dvärgbandmask finns inte i Sverige enligt Statens veterinärmedicinska anstalt som undersökt 1000 rävar.
Följande länder är rabiesfria; Australien, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nya Zeeland, Portugal, Sverige, Schweiz, Spanien (förutom Ceuta och Melilla, Storbritannien och Tjeckien.

Källa: Jordbruksverket