Det var i november som den gamla damen hittades i liften på ett äldreboende i Sävja. Hon var mycket nedkyld och hade somnat. Enligt en lex Sarah-anmälan var kvinnan skärrad och ska ha glömts bort i liften i minst 2,5 timmar. Vid ett annat boende rymde en dement kvinna från en låst avdelning mitt i vintern. För en dryg månad sedan inkom en grupp joursjuksköterskor med klagomål på 20 punkter mot Kosmos enheter. De skriver bland annat att skräp kan ligga kvar på golvet i över en vecka, sjukvårdsmaterial saknas, en döende person har hittats helt naken, akututrustning fungerar inte etc.

Enligt sköterskorna har flera vårdtagare ramlat, vilket de sätter i samband med personalbrist. "Är personalen helt underbemannad", frågar de och kräver mer personal, "det är omöjligt att säkerställa medicinsk vård annars". Även Uppsala kommuns äldreombudsman Margaretha Åkerlind Skuteli uppger att det förekommit mängder av missförhållanden vid Kosmos äldreboenden.
- Bland annat har gamla flera gånger legat nedkissade för att man inte lyckats få fram rätt storlek på blöjorna, vårdtagare har inte fått sina mediciner och hygienen har inte skötts.

Vid ett av Kosmos boenden hade personalen så dålig kontroll att en demenssjuk kvinna lyckades rymma och tog sig tvärs över Uppsala till sin lägenhet i Luthagen.
- Det här var i januari och det är rena turen att hon inte frös ihjäl, säger Margaretha Åkerlind Skuteli.

Hon berättar vidare om en anhörig som flera gånger försökt ha överseende med alla brister men som slutligen gav upp och flyttade sin släkting från Kosmo.
- En annan vårdtagare, som var klar i huvudet men svårt fysiskt sjuk, sa att hon snabbt insåg att hon aldrig skulle kunna få den hjälp hon behöver och beslöt att flytta från Kosmos boende, berättar Margaretha Åkerlind Skuteli.

Tidningen 18 minuter har varit i kontakt med tolv anställda på ett av vårdboendena. Enligt personalen har de uppmanats att fuska med listor så det felaktigt sett ut som om vårdtagare fått duscha. Anställda ska ha förbjudits att dokumentera fel och boende nekats toalettbesök. Påståendena har framförts anonymt och UNT har inte hittat någon anmälan från personalen. I går framträdde andra anställda vid vårdboendet i UNT och betecknade anklagelserna som påhittade. Situationen vid Kosmos vårdenheter verkar dock ha förbättrats och äldreombudsmannen har inte fått in några felrapporter den senaste månaden.
- Kritiken har lett till att Kosmo vidtagit flera åtgärder, bland annat har personalstyrkan utökats, säger Margaretha Åkerlind Skuteli.

Äldrekontoret har konstaterat brister vid alla Kosmos fem vårdhem i Uppsala och utreder nu hur stor ekonomisk kompensation man ska kräva för brott mot avtalen. Gunilla Åhlander vid äldrekontoret säger att det bland annat uppdagats att äldre fått gå och lägga sig redan klockan 16.30. Hon vill inte närmare gå in på vad det i övrigt handlar om men säger att problemen till stor del rör personalbrist.
Staffan Yngve (S), ledamot i äldrenämnden, säger att Kosmo tagit hem anbud för äldreboenden i Uppsala efter att ha erbjudit betydligt lägre priser än konkurrenterna.
- I dag spelar priset alltför stor roll vid en upphandling och kan innebära låg bemanning. Vinner Socialdemokraterna valet ska vi arbeta för att kvalitetsfrågorna väger tyngre när äldreomsorgen handlas upp.