Om inte kommunens fastighetsägarnämnd förbättrar inomhusmiljön vid Storgårdens förskola kan ett vite på 515 000 kronor komma att utkrävas. Det har miljönämnden beslutat. En del av kommunen hotar alltså en annan del av kommunen med viten.
– Det är ganska ovanligt med så här höga vitesbelopp när det gäller en förskola, säger Andreas Norén vid miljökontoret.

Fastigheten där förskolan håller till ägs av kommunen. Miljökontorets inspektion visar att Storgårdens förskola har för få toaletter, ventilationen är dålig och det saknas skötbord och tvättho i ett hygienutrymme.

Miljökontoret befarar att det finns risk för bakterietillväxt i ett hygienutrymme och kräver att saken utreds. Dessutom behöver hygienutrymmet renoveras.
I ett lekrum uppmättes 15 grader vid golvet medan luften höll 17 grader.
Sedan 2004 har miljökontoret begärt att felen ska rättas till men utan att alla krav uppfylls.

Enligt miljökontoret har förskolan en för dålig egenkontroll vilket påtalats flera gånger.
Eva Nordström som driver förskolan säger att allt är åtgärdat förutom större förändringar som inte går att ordna när barnen är på plats med det kommer att ske till sommaren.

Storgårdens förskola drabbades i fjol av ett viteshot på 100 000 kronor för att förskolechefen saknade rätt utbildning.
– Sedan dess har vi anställt en ny förskolechef, uppger Eva Nordström.

Kommunens fastighetschef Helena Lindblad säger att de fel som återstår kommer att åtgärdas så snart som möjligt.