• söndag 23 april 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Kyckling, jordnötssås och wokade grönsaker Malins matblogg Malins matblogg
Vädersponsor:

Krisen slår olika hårt i länet

Uppsala län har Sveriges lägsta arbetslöshet. Men variationen är stor inom länet, och särskilt tydlig blir den när man jämför.

I många fall kan man se skillnader i befolkningssammansättningen som orsak till skillnaderna i arbetslöshet mellan kommunerna. Men det är inte hela förklaringen.

– Håbo och Knivsta är villasamhällen. De som flyttar in där har redan en förankring på arbetsmarknaden, säger Jan-Eric Nyström, chef för Arbetsförmedlingen i Uppsala arbetsmarknadsområde.

Detta är inte lika tydligt i Tierp och Östhammar, som båda har en befolkning med lägre utbildning än genomsnittet. Det som gör att Tierp har nästan dubbelt så hög arbetslöshet som Östhammar är i stället Sandvik Coromant i Gimo.

Från 2001 och några år framåt var arbetslöshetssiffrorna lika i Tierp och Östhammar. Men under 2004 drabbades Tierps kommun av flera varsel medan Sandvik i Gimo anställde 150 personer efter en kraftig orderingång. Det gav direkt utslag i arbetslöshetsstatistiken, och den skillnaden har bestått fram till i dag.

På ytan kan Östhammar synas vara Uppsala läns stora framgångssaga. Här är arbetslösheten långt under genomsnittet, trots den förhållandevis låga utbildningsnivån. Men skrapar man på ytan finns orosmoln.

Hela Östhammar höll andan när Sandvik Coromant våren 2009 varslade 350 personer i Gimo om uppsägning. Då fick kommunen en föraning om vad det innebär att vara helt beroende av några få arbetsgivare. Varslet drogs så småningom tillbaka och ersattes av ett krisavtal där förkortad arbetstid byttes mot lönesänkningar.

– Vi har stor respekt och ödmjukhet inför den sårbarheten. 2009 satsade vi stora resurser på kompetensutveckling för att stå starkare. Och vi har ett antal sådana här scenarier som vi arbetar med, säger Ulf Andersson, näringslivschef i Östhammars kommun.

Att man i Sandvik behöll personalen har också varit betydelsefullt för företaget på sikt. När vändningen i konjunkturen kom hade man kvar sin kompetens, medan de industrier i Norduppland som sagt upp personal tvingades till nyrekryteringar.

Ytterligare en faktor som bidrar till att hålla nere arbetslösheten är demografin. Östhammar har en lägre andel av befolkningen i arbetsför ålder. Detta är också ett orosmoln på sikt.

Per Jonsson, chef för medborgarservice och näringslivsansvarig i Tierps kommun, tycker dock inte att jämförelsen med Östhammar är rättvisande.

– Vi har haft en större social inflyttning i Tierp. När vi under en period hade många lediga bostäder i Tierp var det många arbetslösa från Stockholmsområdet och Uppsala som flyttade hit. Dessutom är det lite olika struktur på näringsverksamheten i kommunerna. Det är lättare att jämföra Tierp och Älvkarleby, säger Per Jonsson.

Fakta Arbetsmarknad

Uppsala

Uppsala är länets i särklass största arbetsmarknad och fungerar som draglok för utvecklingen i hela länet.

I kommunen finns stora offentliga arbetsgivare som universiteten, Akademiska sjukhuset och de statliga myndigheterna.

Life Science-sektorn och it-sektorn är också viktiga för näringslivet och sysselsättningen med flera företag som knoppats av från Uppsala universitet.

Befolkningen i Uppsala har en hög utbildningsnivå, men de med låg eller ingen utbildning är en grupp som har en betydligt högre arbetslöshet än övriga i kommunen.

I dag är 801 personer arbetslösa i Tierps kommun medan samma siffra i Östhammar är 467. Befolkningsmässigt är de båda kommunerna jämförbara med drygt 20 000 invånare totalt, 1 300 fler i Östhammar än i Tierp.

Tierp

Näringslivet i Tierp domineras av stora verkstadsföretag som Atlas Copco, Scana Steel, Erasteel, Habia Cable och Karlit. Företagen verkar

i konjunkturkänsliga branscher och har påverkats hårt av de kriser och uppgångar som har avlöst varandra sedan 1990-talets början.

Östhammar

I Östhammar finns två stora arbetsplatser som präglar arbetsmarknaden: Sandvik Coromant i Gimo och kärnkraftverket i Forsmark.

Det finns också en rad småföretag i både verkstadsindustrin och servicenäringen som direkt eller indirekt är kopplade till Sandvik och Forsmark. Uppstickare är Dannemora Mineral som just nu är i färd med att rekrytera personal inför nystarten av gruvdriften.

I framtiden kommer SKB att bli en viktigare faktor när det planerade slutförvaret av utbränt kärnbränsle ska byggas.

Stor variation. Uppsala län har Sveriges lägsta arbetslöshet. Men variationen är stor inom länet, och särskilt tydlig blir den när man jämför

grannkommunerna Tierp och Östhammar.