Datainspektionen har gjort en granskning av journalsystemet efter en anmälan från en patient som klagat på att en läkare vid Akademiska sjukhuset tittat i hennes gynekologjournal när hon sökt för en käkoperation. Granskningen visar att när en läkare går in i landstingets patientjournalsystem Cosmic via en funktion som kallas Läkaranteckningar LUL så visas de senaste 20 anteckningarna som gjorts om patienten. Systemets logg registrerar att läkaren tittat på alla 20 anteckningar, även om läkaren bara sett den anteckning som han eller hon sökt efter.
– Det gör att det inte går att se vilka anteckningar som läkaren faktiskt läst och det gör det i sin tur svårt att utreda, vid en polisanmälan, om ett intrång gjorts i en patientjournal. Det är inte bra ur patientintegritetssynpunkt. Personal kan dessutom felaktigt anklagas för att ha läst patientinformation de inte varit berättigad till, säger Maria Bergdahl, jurist vid Datainspektionen.

Inspektionen anser dock inte bara att Cosmic visar för mycket uppgifter. Det kan också vara så att för många har tillträde till systemet. Utöver alla läkare har 1467 personer behörighet. Av dem är 773 läkarstuderande, men där finns också sjuksköterskor, undersköterskor administratörer och sekreterare med olika grad av behörighet. Datainspektionen anser att landstinget måste se över på vilka grunder behörigheterna delas ut.