De är några av slutsatserna i en ny studie, som kommer att presenteras vid den medicinska riksstämman i Göteborg i slutet av november.
– Ett viktigt budskap är att också vi näringsforskare bör delta i klimatdebatten. Man kan inte få en rättvis bild av ett visst livsmedels klimateffekter om man inte också tar hänsyn till dess näringsinnehåll, säger nutritionist och medicine doktor Annika Smedman, forskare vid Uppsala universitet och Svensk Mjölks forskningsavdelning.
Tillsammans med kolleger vid Lunds universitet och University of Washington i USA har hon därför utarbetat ett nytt index för att beräkna livsmedels bidrag till växthuseffekten i förhållande till deras näringsinnehåll.
– Ju högre värde ett livsmedel får på detta index, desto mer klimatsmart är det, säger Annika Smedman.

Kor som rapar ut massor av växthusgaser brukar ofta framställas som verkliga miljöbovar. Tillverkningen av en deciliter mellanmjölk beräknas sammanlagt bidra med 99 gram utsläpp av växthusgaser från bland annat mjölkgården, transportfordon och mejerier.
Motsvarande utsläpp av växthusgaser för att tillverka en deciliter av vegetabiliska alternativ som soja- eller havredryck är betydligt lägre, 30 respektive 21 gram. Men tar man också hänsyn till näringsinnehållet framstår de enligt de nya indexberäkningarna ändå inte som särskilt klimatsmarta.
För att få i sig motsvarande mängd näring som i en deciliter mjölk skulle man behöva dricka närmare sju liter sojadryck och hela 36 liter havredryck. Att producera så stora kvantiteter ger högre utsläpp av växthusgaser än produktionen av en deciliter mjölk.

Därför får sojadryck ändå i slutänden bara ett hälften så högt värde jämfört med mjölk i det nya närings-klimatindexet, och havredryck får i sin tur ett betydligt lägre värde än sojadryck.
– Allra sämsta drycken ur klimatsynpunkt är dock läsk. Det enda näringsämnet i läsk är socker. Ändå bidrar produktionen av en deciliter läsk till större utsläpp av växthusgaser än motsvarande mängd mjölk och de flesta andra drycker, säger Annika Smedman.
Av åtta undersökta drycker är det enligt studien bara rödvin som bidrar med ett högre utsläpp av växthusgaser än läsk per tillverkad deciliter.
– Eftersom rödvin trots allt innehåller en del nyttiga näringsämnen får den drycken ändå ett bättre värde än både läsk, mineralvatten och öl i vårt närings-klimatindex, säger Annika Smedman.

Men hur trovärdig är egentligen en studie gjord av forskare vid Svensk Mjölks forskningsavdelning och finansierad av Svensk Mjölk, som kommer fram till att mjölk är den mest klimatsmarta drycken?
– Jag kan förstå att det kan uppfattas som ett trovärdighetsproblem. Men våra resultat har nyligen, efter oberoende granskning, publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Vem som helst kan se hur vi gjort våra beräkningar, säger Annika Smedman.

Fotnot:
Hela den vetenskapliga artikln kan läsas på webbadressen www.foodandnutritionresearch.net/index/php/fnr/article/view/5170/5884