Anledningen är att det råder delade meningar om hur röntgenundersökningar av bröst som injicerats med Macrolane ska genomföras.
Den franska läkemedelsmyndigheten AFFSAPS förbjöd i höstas användningen av Macrolane och andra liknande produkter för bröstförstoring eftersom de kan försvåra tolkningen av mammografibilder.
- Vi har nu i samråd med Läkemedelsverket och tillsynsmyndigheter i andra länder beslutat att meddela alla våra kunder att inte använda Macrolane för bröstbehandling till dess det finns en samsyn om de bästa rutinerna för röntgenundersökning av bröst som behandlats med Macrolane, säger Karin Falck, informationsdirektör vid Q-Med.

Det är enbart användningen av Macrolane för bröstförstoring som stoppas. Annan användning för andra delar av kroppen berörs inte av beslutet.
- Medlet i sig är inte farligt. Det finns även naturligt i kroppen. Det här handlar bara om att det kan försvåra tolkningen av mammografibilder, säger Karin Falck.
- De kvinnor som behandlats behöver inte vara oroliga. De ska bara följa sina läkares rekommendationer, säger hon.
Macrolane är en icke-permanent gel som består av stabiliserad hyaluronsyra som bryts ner naturligt i kroppen.
Det finns alternativa metoder till vanlig mammografiröntgen som har provats.  En 24-månaders uppföljningsstudie har genomförts i Sverige och Frankrike för att utvärdera kombinationen av digital mammografi och ultraljud. Studien är klar och Q-Med kommer att göra den tillgänglig så snart som möjligt