Bakom undersökningen ligger företaget Edenred i samarbete med Sifo. Deras resultat visar på drastiska skillnader mellan hur människors lunchvanor ser ut. De flestas standardlunch varade i ungefär en halvtimme, men det visade sig också finnas en viss könsskillnad. Drygt hälften av männen tog vanligtvis trettio till sextio minuters lunchrast, medan 38 procent av kvinnorna hade likadana vanor. Procentuellt var förhållandet det motsatta för dem som tog mellan tjugo och trettio minuters rast.

Ute på stan möter UNT Jon-Sverre Schanche, som stannat till och tar sin lunch på stående fot bland helgens shoppingflanörer i city. Men en lunch på stående fot hör inte till vanligheterna.
– Den brukar bli en halvtimme, kanske tre kvart, säger han. Det blir alltid jobbmöten i lunchrasten.

Fler flanörer på stan instämmer i att lunchrasten är ett tillfälle för möten.
Många tycks vara måna om att få ut det mesta möjliga av sin lunchrast, oavsett det handlar om att klämma in möten eller passa på att göra ärenden på stan. Camilla Hildman som också befann sig bland helgens shopppingflanörer tar hellre än kort lunchrast och slutar tidigt för att hämta på dagis efter jobbet.

Skillnaderna mellan män och kvinnor är svåra att förklara, enligt Maria Lennernäs som forskar vid Akademin för Hälsa och arbetsliv vid högskolan i Gävle.
– En orsak kan vara att kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för hem och barn och drar ner på lunchrasten för att kunna gå tidigare och till exempel hämta barn från dagis, säger hon i en kommentar.