I februari beslutade nämnden för hälsa och omsorg att träffpunkterna för personer med psykosocial ohälsa ska privatiseras under hösten 2012. Beslutet väckte starka reaktioner bland träffpunkternas besökare. Bland annat har flera namnlistor i protest mot beslutet lämnats in.

Miljöpartiet lämnar därför på onsdagen in en skrivelse där de föreslår att nämnden ska ta upp frågar om privatisering på nytt och avbryta den planerade privatiseringen av träffpunkterna.

Träffpunkternas besökare kommer under onsdagseftermiddagen att samlas utanför Muninhuset för att demonstrera mot beslutet om privatisering.