Det framgår av en stor europeisk studie, som publiceras i den välrenommerade facktidskriften Allergy.
– Att rökning ökar risken för kronisk så kallad rinosinuit är en ny upptäckt och ytterligare ett argument för att inte röka, säger Maria Gunnbjörnsdottír, överläkare vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik.

Hon är en av de ansvariga för studien i vilken drygt 57 000 kvinnor och män från 19 orter i Europa besvarat en omfattande enkät med frågor om bland annat olika ”näsbesvär”, allergier och rökvanor. I Sverige deltog Uppsala, Göteborg, Stockholm och Umeå i studien.

Att långvariga besvär med nästäppa – eller kronisk rinosinuit som det heter på fackspråk – är vanligt vet varenda läkare, men hur vanliga de är har aldrig tidigare undersökts i någon större studie i Europa.
– Av svaren att döma är kronisk rinosinuit ett underskattat problem och det är tydligt att många dras med sina besvär utan att söka vård för dem. Nästan var nionde person i vår studie uppfyllde kriterierna för diagnosen kronisk rinosinuit, säger Maria Gunnbjörnsdottír.

Det innebär att de under minst tre månader det senaste året haft nästäppa och/eller varit ordentligt snuviga i kombination med värk och tryck över bihålorna eller försämrat luktsinne.

Förekomsten av sådana besvär skilde sig också kraftigt mellan olika orter, från knappat sju procent i tyska Brandenburg till drygt 27 procent i portugisiska Coimbra. I Uppsala besvärades 8,6 procent av kvinnorna och männen av långvarig nästäppa.
– Tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro var kronisk rinosinuit överhuvud taget vanligare i det varmare Sydeuropa än i det kallare Nordeuropa. Också i USA har ett liknande samband setts med ökad förekomst av nästäppa i varmare områden. Varför vet vi ännu inte, säger Maria Gunnbjörnsdottír.

Kronisk nästäppa var 70 procent vanligare bland rökarna än bland icke-rökare i studien. Att rökvanorna skiljer sig mellan olika länder och områden kan dock bara förklara en del av skillnaderna i förekomsten av kronisk nästäppa mellan olika orter. Rinosinuit är en följd av en inflammation i näsan och bihålorna. Inflammationen kan i sin tur ha många olika orsaker, till exempel virus, bakterier eller en allergi.

Vilka är de viktigaste råden till den som besväras av långvarig nästäppa, bortsett från att sluta röka om man är rökare?
– Det viktigaste är att ta reda på varför du har kronisk nästäppa. Bihåleinflammationer och allergier går att diagnostisera och behandla. Även vid kroniska besvär utan känd orsak kan ibland behandling med allergitabletter och kortison nässprej fungera. Däremot ska man akta sig för regelbunden långtidsanvändning av avsvällande nässprejer. De kan orsaka mycket besvärlig kronisk nästäppa som svarar dåligt på behandling, säger Maria Gunnbjörnsdottír.