• lördag 23 augusti 2014
USOPEN- kvalet har börjat Jossan on Tour Jossan on Tour
Vädersponsor:

Nätverk ställer politiker till svars

Socialarbetare i Uppsala kommun bildar nätverk för att värna kvaliteten för medborgarna och arbetsmiljön för de anställda.

I maj sände personalen inom individ- och familjeomsorgen i Uppsala kommun brev till en rad politiker. De varnade för att eftersläpande och orättvisa löner för kommunens socialsekreterare leder till förlust av personal och sämre kvalitet i myndighetsutövningen. Avsändarna begärde svar på fem frågor, men resultatet blev magert. Bara ett fåtal svarade och enbart Vänsterpartiet gav ett konkret förslag, enligt socialarbetarna.

Nu görs ett nytt försök att få till stånd en dialog. Genom nätverket ”Nu bryter vi tystnaden i Uppsala” vill de förbättra situationen på alla verksamhetsfält inom kommunens socialtjänst. Ett 15-tal anställda från olika arbetsplatser ingår hittills i nätverket. Fokus riktas mot tre områden - arbetsmiljön, lönerna och rättssäkerheten.
–  Behoven kan skilja sig mycket mellan våra olika arbetsplatser, några lyfter fram arbetsmiljön, andra ser hur lönerna släpar efter, men det här är ett samlat försök att få till en förbättring, både för oss och för våra klienter, säger Elin Hamnquist, socialsekreterare vid narkotikagruppen.

Nätverkets representanter pekar på en hårt pressad arbetssituation när de ekonomiska tumskruvarna dras åt i kommunen, samtidigt som behoven av sociala insatser ökar och många tjänstemän får ansvar för allt fler ärenden samtidigt. Enligt nätverket är lönerna lägre i Uppsala än grannkommunerna med följd att personalomsättningen blir hög och kommunen förlorar kompetens. Arbetet innehåller ofta avgörande beslut för människor i svåra situationer. Besvikelse men också hot och våld som möter anställda är ingen ovanlighet.
De pekar också på risken att socialtjänsten inte klarar lagkraven på skyndsamma och adekvata insatser, när behoven ökar och resurserna krymper:
–  Många jobbar med tvångslagstiftning och tar avgörande beslut om människors ekonomi och boende. Det är oerhört viktigt att få tid att lyssna till klienterna och utrymme att göra korrekta bedömningar, säger Lisa Heljefors, socialsekreterare vid narkotikagruppen.

I förlängningen pekar medlemmarna på att kostnaden för en försämrad socialtjänst, till följd av besparingar och personalflykt, blir dyr i det längre perspektivet:
–  En situation där vi inte kan göra ett rättssäkert arbete innebär att samhällets kostnader ökar. En klient som inte kan få insatser i tid från kommunen hamnar ofta hos polis eller sjukvård i stället, säger Henrik Larsson, handläggare vid bostadssamordningen.
Nätverket har nu bjudit in ansvariga politiker och chefer till hearing i början av mars om arbetssituationen, lönerna och rättssäkerheten.

 
  • Senaste nytt unt.se
  • Senaste nytt från 24UNT

(S) viktigaste Uppsalafrågor

Uppsala