Om planerna får klartecken byggs 22 nya polisarrester samt kontorslokaler i en tillbyggnad vid polisens avdelning för hittegods på Knivstagatan i stadsdelen Boländerna. I dag finns totalt sexton arrestceller i polishuset och sju platser i ett annex i Ulleråker. Annexet håller öppet under helger och större evenemang och är i första hand avsett för berusade personer som omhändertas. Lokalerna kommer enligt planerna att rivas för att ge plats åt nya bostadshus i stadsdelen. Om tillbyggnaden i Boländerna blir verklighet ökar det totala antalet arrestplatser i Uppsala.
–  Vi har fler poliser i yttre tjänst och kan göra fler ingripanden. Då måste vi också ha de logistiska förutsättningarna att ta emot de personer som omhändertas, säger stabschef Mattias Fällström vid Uppsalapolisen.

Polisen hoppas att de nya arrestplatserna ska kunna stå färdiga om ett år, lagom för att tas i bruk till valborgshelgen 2013. Förhoppningen är att polisen ska kunna behålla arrestplatserna i Ulleråker ända till dess den nya lokalen är färdigbyggd och kan börja användas.
I början av januari genomförde Justitieombudsmannan (JO) två planerade tillsynsbesök på arresterna och häktet i Uppsala. För arrestens del pekade JO på vissa brister i rutinerna för att meddela anhöriga till personer som frihetsberövats.
–  Vi fick en återkoppling om att förbättra de skriftliga rutinerna för underrättelse till anhöriga. Ett sådant ärende ligger nu på länspolismästarens bord, säger Mattias Fällström.

Personal och intagna på häktet, som intervjuades vid tillsynen, har berättat att det ansträngda personalläget gör att tillfällena till kontakt mellan intagna och personal är få. Enligt intagna med restriktioner träffar de personal ofta bara i samband med att deras måltidsbrickor delas ut. Samtidigt har verksamheten, enligt personalen, blivit mer klientinriktad sedan häktet öppnades i polishuset 2004. Alla intagna får en kontaktman och kompetensen för att avvärja konflikter har höjts. Inget av tillsynsbesöken har föranlett någon kritik från JO.