I samband med att gymnasieskolan reformeras hösten 2011 vill ledande skolpolitiker i Uppsala även göra om informationen till de grubblande niorna. Redan i höst kommer man därför att arrangera en ny sorts gymnasiemässa.

- Tidigare års skolmässor har haft för mycket karaktär av marknadsföring för skolorna. Nu satsar vi på en mässa som ska fokusera på utbildningarna. Ungdomarna och deras föräldrar ska få ett samlat grepp av hela utbudet på olika skolor, säger Mohamad Hassan (FP) ordförande i Utbildnings- och arbetsmarkndsnämnden i en kommentar.

Det formella beslutet om en ny gymnasiemässa väntas tas av nämnden på onsdagen.