• söndag 23 april 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Kyckling, jordnötssås och wokade grönsaker Malins matblogg Malins matblogg
Vädersponsor:

Oklart var Uppsalapolisen hamnar

Ett bra förslag som kan öka polisens effektivitet. Men det är oklart vilken polisregion Uppsala kommer att tillhöra i framtiden.

Det säger Uppsalas länspolismästare Erik Steens i en kommentar till polisorganisationskommitténs förslag som överlämnades till justitieminister Beatrice Ask (M) på fredagen. I stora drag går förslaget ut på att landets 21 polismyndigheter blir väsentligt färre och bildar en sammanhållen myndighet tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium. Säkerhetspolisen blir en egen myndighet.

Erik Steen, som varit en av flera experter i utredningen, är positiv till förslaget.
– Min personaliga uppfattning är att den är bra. En av förutsättningarna för utredningen var att öka styrningen av landets polisorganisation så att svensk polis bättre går i takt.

Han anser att det ligger i tiden att skapa bättre strukturer för styrning och uppföljning. Det gör polisen effektivare. I dag kan ingen styra polisen fullt ut. En stor förändring är bantningen av antalet polismyndigheter. Det är inte klart hur många de ska bli.
– En ledamot i kommittén har sagt 6-8 stycken. Men vi vet inte. Tanken är att större distrikt ska få så stora resurser så att de klarar de flesta uppdrag på egen hand. I dag är myndighetsgränserna ett problem särskilt när det gäller brottslingar som förflyttar sig mellan dem, säger Erik Steen.

Vilket kommer Uppsala att tillhöra tror du?
– Svårt att säga. Jag tror att Stockholm, Västra Götaland och Skånes polisdistrikt kommer att vara som i dag. Om Uppsala blir centrum i ett nytt distrikt vill jag inte sia om ännu.

Regionalt föreslås länspolismästarna ersättas av regionpolismästare och degens regionindelning ska ses över. Polismyndigheten får ett krav på sig att de ska samverka mer med kommuner och organisationer för att komma närmade det lokala samhället och medborgarna. Det sker redan i dag och enligt Erik Steen ökar samarbetet.
– Kravet visar att den här organisationsförändringen har två riktningar. En som centraliserar polisens organisation och en som decentraliserar själva arbetet ute i samhället, säger han.
Några fler poliser kommer dock inte distrikten att få för att klara den ökade närvaron.

Nästa steg är att skicka ut förslaget på remiss. Därefter kan politikerna ta ställning. Den partipolitiskt sammansatta kommitté som utrett förslaget är enig. Det talar för att det också går igenom riksdagen. Tanken är att en förändrad polisorganisation ska kunna genomföras i början av 2015.