Beslutet om konkurrensutsättning av de sex träffpunkter som kommunen driver togs av en oenig nämnd för hälsa och omsorg i februari i år. Personal och brukare hade inte informerats om planerna på konkurrensutsättning och för dem kom beslutet som en stor och obehaglig överraskning.
– Det var en ren slump att vi fick veta det, och det var genom en av våra brukare, sade Birgitta Wallin, som arbetar på träffpunkt Lindormen på Sysslomansgatan.

Det var inte bara personalen på träffpunkterna som inte informerats. Enligt uppgift till UNT i samband med demonstrationen hade inte heller cheferna för verksamheten på Vård och Produktion, utförare av beställarnämndens uppdrag, blivit informerade om beslutet eller vidtalade före beslutet. Stig Rådahl (M), ordförande i nämnden mötte de protesterande på väg in till onsdagens nämndsammanträde i Muninhuset på Strandbodgatan.
– Vi kommer att se till att brukarrådet tillfrågas och att vi samarbetar med brukarna när upphandlingen genomförs, sade Stig Rådahl innan han gick in till sammanträdet.

Beslutet om konkurrensutsättning togs i nämnden med sex röster mot fem, oppositionen reserverade sig emot beslutet. Till onsdagens sammanträde lämnade Miljöpartiet en skrivelse till nämnden där man krävde att beslutet skulle rivas upp.