Det var i oktober som två hållplatser längs linje sju i Gottsunda drogs in efter händelser med stenkastning. På tisdagen presenterade Uppsala kommun en plan för hur man ska komma tillrätta med problemen.

- Vi har redan arbetat med det här, men nu gör vi ännu mer, säger kommunalrådet Stefan Hanna (C).
Det handlar om buskage som ska röjas bort för att stenkastarna inte ska kunna stå dolda och skyddade och belysning som ska bli bättre.
- Det gula ljuset ska ersättas av ett ljusare vitt och fler belysningsstolpar ska sättas upp, berättar Stefan Hanna.

Tanken är att samtliga busshållplatser ska trafikeras igen 9 december, men det är ytterst Gamla Uppsalabuss som bestämmer om man känner sig redo. Från Gamla Uppsalabuss sida vill man först se att åtgärderna genomförs.
- Sedan vill vi se från politiskt håll att det finns en tydlig handlingsplan att få bukt med det här, säger trafikchefen Jan Burström.