Socialdemokraterna kickade i gång kampanjen i börjar av året. För att få skjuts på insamlingen tog partiet de egna medlemmarna till hjälp.
Via den egna domänen info@cykelväg.nu skickades 877 medlemsbrev ut med uppmaningen att kräva en cykelväg till Ulva. Medlemmarna uppmanades att skicka vidare som ett kedjebrev.

Gör ni alltid så här när ni kampanjar?
– Det är inget ovanligt att man gör ett medlemsutskick i början av en kampanj. Vi vill ju sprida budskapet till många och då är den egna medlemmarna en väg. Vi samlar in namn på stan också, säger kommunalrådet Erik Pelling (S) som drivet kampanjen.

Är inte risken att er lista mer speglar vad Socialdemokraterna tycker än Uppsalaborna i gemen?
– Det tror jag inte. Vi uppmanar alla att skicka vidare till alla de har på sin mejllista. På så sätt sprids budskapet till alla möjliga personer. Många har inte svarat alls på mejlet vi skickade ut. Men väldigt många från Bälinge har skrivit under. Vi är tydliga med att att det är socialdemokraterna som står bakom kampanjen, säger Erik Pelling.

Socialdemokraterna kritiserar den borgerliga alliansen för att cykelvägen dröjer. Erik Pelling anser att den är viktig ur rekreationssynpunkt för Uppsalaborna. Han hävdar att alliansen håller på att ge efter för ”de intressen” som inte vill ha någon väg längs ån utan satsa på en cykelväg efter riksväg 272 i stället.
– Kommunen har en nyckelroll. Nu börjar alliansen att svaja politiskt och vill bygga en grusväg utan belysning. Då kommer inte vägen att kunna användas för cykelpendling. De som cykelpendlar ska inte behöva åka efter 272:an, säger han.

När det gäller markägarnas intressen anser Erik Pelling att ingen har någon ambition att hindra djurhållningen. En konsult har utrett det hela och kommit fram till att det fungerar.
–Jag tror att problemen överdrivs.

Stefan Hanna säger att processen med cykelvägen pågått hela tiden och det aldrig varit tal om att bygga en asfalterad väg genom landskapet.
– Men det ska vara en väg som smälter in i landskapet. Den ska vara grusad och utan belysning. Vi planerar för två vägar, en ska gå efter väg 272 och ha asfalt och belysning för cykelpendlare, säger han.