Socialdemokraterna i Uppsala vill ha en sporthall i Storvreta. Ärentunaskolans sporthall som är den enda på orten av storlek har inte renoverats på 35 år. Elledningar hänger fritt, smältvatten rinner över golvet och omklädningsrummen luktar mögel. Det är inte värdigt en ort som Storvreta, anser kommunalrådet Erik Pelling (S).
– Vi vill att man startar en utredning tillsammans med föreningslivet i Storvreta om en ny hall behövs eller om Ärentunahallen ska rustas upp, säger han.

Storvreta väntas växa kraftigt under de kommande decennierna. Men i den översiktsplan för området som kommunstyrelsen sade ja till tidigare i veckan finns ingen hall med - det anses för dyrt. I stället hänvisar kommunledningen till Fullerö park där nya idrottsanläggningar ska byggas.
– Det anser vi vara helt fel och för långt bort. En ny hall ska ligga i Storvreta. Anläggningen i Fullerö kommer i alla fall att behöva kommunalt stöd för att bli verklighet. Att bygga där är bara ett sätt att få människor att acceptera en utbyggnad av Fullerö park, säger Erik Pelling som kommer att lägga en motion till kommunfullmäktige i frågan.