Moderaterna och Socialdemokraterna väntas stödja byggplanen.

Totalt 240–250 lägenheter föreslås i två bostadskvarter mot de omgivande gatorna med hus i sex respektive sju våningar, om förslaget blir verklighet. Översta våningen på samtliga hus föreslås bli indragen från fasadlinjen. I bottenplanen finns utrymme för olika verksamheter. Det innebär att volymen och placeringen av utbyggnaden i det närmaste är identisk med tidigare, hårt kritiserade, förslag.

Den stora förändringen är att parkytan mitt i kvarteret blir större. Det åstadkoms genom att en planerad förskolebyggnad vid Seminariegatan slopas, bostadshusen flyttas något närmare gatorna och husens gårdar blir mindre. Resultatet blir, enligt stadsbyggnadskontoret, en större, öppnare och mer tillgänglig park. Parkens historia och växtval ska bevaras och utvecklas, enligt förslaget. Förskolan placeras i stället i en av bostadsfastigheterna.
– Vi får en cirka ett och ett halvt hektar stor allmän park i kvarteret. Kommunen har aldrig åstadkommit ett så stort centralt beläget grönområde tidigare, säger byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (M).

Hon betonar att marken ägs av bostadsföretaget NCC som har byggrätt i kvarteret. Kommunen har tidigare avstått från att köpa in marken. Liv Hahne lyfter också fram den stora efterfrågan på bostäder i centrala lägen:
– Kommunen måste skapa bra boendemiljöer för både nya och befintliga Uppsalabor. Här blir det en oslagbar boendemiljö.

Socialdemokraternas Monika Östman, vice ordförande i byggnadsnämnden, stödjer förslaget:
– Det är en bra lösning på ett svårt problem. I de första skisserna var det hus i hela området. Nu får vi en ganska rejäl kommunal park i ett område där det är ont om parker, säger hon.

Förslaget om utbyggnad vid gamla lärarseminariet väckte skarpa protester när UNT 2006 första gången rapporterade om planerna. Tre år senare växte motståndet till stormstyrka när kommunen presenterade ett förslag till detaljplan med 250 lägenheter i sex- och sjuvåningshus. Närboende, naturvänner och kulturvårdare ansåg att bebyggelsen skulle stänga ute besökare från området och spoliera den värdefulla miljön runt den monumentala seminariebyggnaden från 1910-talet. Även länsstyrelsen hade invändningar mot utbyggnaden.

Kritiken blev så omfattande att flera partier inte längre gav sitt stöd åt planerna. Hösten 2009 drogs förslaget tillbaka. Sedan dess har diskussionen mellan markägaren NCC och byggnadsnämnden fortsatt och resulterat i det nya förslag som i kväll, torsdag, ligger på nämndens bord. Allt talar för att S och M nu bildar majoritet och beslutar ställa ut det nya förslaget för granskning, men först till sommaren väntas en helt färdig planhandling finnas klar för utställning. Därefter tar politikerna slutlig ställning till om byggplanen ska godkännas. Det slutliga utseendet på husen bestäms sedan i samband med bygglovet.

En rundringning till ledamöter i byggnadsnämnden visar att de politiska blocken är djupt splittrade i frågan. Folkpartiet, Centern och Vänsterpartiet väntas säga nej till förslaget, medan Kristdemokraterna vill att det prövas i en utställning. Miljöpartiet anser att förslaget förbättrats avsevärt, men hade på onsdagen ännu inte tagit slutlig ställning.

LÄS E-TIDNINGEN: Läs om elevernas oro över bygget – i dagens UNT eller genom att köpa e-tidningen.