De två experterna, Johan Höjer och Fredrik Strömberg, är kallade som partssakkunniga vittnen av den dömde översättaren. Johan Höjer är universitetsadjunkt i serie- och bildberättande vid högskolan i Gävle och serietecknare sedan 1970-talet. Fredrik Strömberg är ordförande i Seriefrämjandet och redaktör för Bild & bubbla, en facktidskrift för tecknade serier.

Tidigare har både Uppsala tingsrätt och Svea hovrätt slagit fast att flera tecknade bilder i japansk mangastil som översättaren hade i sin dator ska betraktas som ringa form av barnpornografi. Mannen dömdes till böter, men överklagade till Högsta domstolen (HD) som beslutat att pröva den fällande domen. Rättegången hålls den 16 maj.

Domen blev uppmärksammad, bland annat därför att de tecknade bilderna inte föreställer några verkliga barn. Översättaren har också hävdat att han haft bilderna som referensmaterial i sin gärning som mangaexpert och föreläsare. Men hovrätten ansåg att de på ett ”ohöljt och utmanande sätt” skildrar barn med syftet att påverka betraktaren sexuellt.