I början av juni startar förhandlingarna i Uppsala tingsrätt om kravet på Upplands lokaltrafik (UL) från busskoncernen Keolis på 164 miljoner kronor. Tvisten om den havererade upphandlingen av busstrafik i Uppsala län, värd cirka 4 miljarder kronor, är en av de största som handlagts vid tingsrätten. Fallet följs med stort intresse både i bussbranschen och bland upphandlare inom offentlig förvaltning i hela landet.
Efter sommaren väntas det andra skadeståndskravet i fallet, från bussbolaget KR Trafik, hamna i rättssalen. Bolaget krävde ursprungligen UL på 150 miljoner kronor men har sänkt summan till strax under 103 miljoner kronor.
 
Totalsumman från de båda bolagen landar på 267 miljoner. Båda deltog i upphandlingen som stoppades 2010, sedan det avslöjats att en anställd på UL läckt uppgifter till en anbudsgivare. UL bestrider kraven och anser förenklat att inget av bolagen lidit den påstådda skadan, eftersom en ny upphandling sedan gjordes.
Förundersökningen som inleddes mot den anställde om misstänkt brott mot tystnadsplikten har lagts ned. Enligt åklagaren har det, trots flera försök, inte varit möjligt att genomföra förhören:
–  Den här personen får psykiatrisk vård. Jag har bedömt att inget väsentligt allmänt eller enskilt intresse hindrar att förundersökningen läggs ned, säger kammaråklagare Elin Blank.
Ett slutligt avgörande av tvisten mellan bolagen ligger sannolikt långt fram i tiden.
Oavsett utgång väntas tingsrättens domar överklagas till hovrätten. Enligt bedömare talar mycket för att de även kan tas upp av Högsta domstolen, för att skapa vägledande avgöranden.