Upprördheten är stor. En styrelseledamot, Maria Mattsson Mähl (FP), har redan avgått. Styrelsens ordförande Marie-Louise Ekholm (M) hotar att avgå om kraven sätts i verket. Andre vice ordförande Lena Rönnberg (S) likaså. Maria Gardfjell (MP) anser sig inte kunna sitta kvar om förslaget blir verklighet.

Och Gamla Uppsala Buss, GUB:s, vd Claes-Göran Alm kommer inte att genomföra kraven och är beredd att ta konsekvenserna av det.

Bakgrunden är ett ekonomiskt upplägg mellan två bolag. Enligt GUB:s styrelse och ledning vill landstinget, som har ansvaret för länets kollektivtrafik, att GUB retroaktivt sänker det så kallade vagntimmepriset som UL betalat för att köra stadstrafiken under året. Pengarna, 21 miljoner kronor, ska betalas tillbaka till UL som därmed kan vända förra årets underskott till ett nollresultat.

GUB har i dag en vinst som, om den överförs till landstinget, ska beskattas. Med landstingets upplägg betalas ingen skatt. Enligt GUB:s vd Claes Göran Alm kom propåer från landstinget första gången före jul om att GUB skulle föra över pengarna till landstinget.

Ledningen misstänkte att förfarandet inte var lagligt och lät advokatfirman Lindahl utreda saken. Juristerna kom fram till att landstingets upplägg kan strida mot redovisnings- och skattelagstiftningen och att GUB:s ledning och styrelse kan göra sig skyldig till brott.
– Vi har också varit i kontakt med våra revisorer som säger att vi begår skattebrott om vi genomför det som landstinget vill. Vi är inte emot att föra över vår vinst. Men det måste ske lagligt och det innebär att man får betala en del i skatt. Jag tänker inte göra något som går emot lagen, säger Claes Göran Alm.

Riskerar du inte ditt jobb som vd?
– Jo, men då får det bli så.

Styrelseordförande i GUB Marie-Louise Ekholm anser att det finns gränser för vad en styrelse kan ställa upp på.
– Inte någon anställd eller politiker ska behöva genomföra något som kan leda till skadestånd, böter eller fängelse. Jag är lojal mot styrelsen och vill inte göra något som kan innebära att jag begår skatte- eller bokföringsbrott. Innebär det att jag tvingas avgå som ordförande så gör jag det, säger hon.

Socialdemokraten Lena Rönnberg som är andra vice ordförande är beredd att göra likadant.
–Jag anser att den utredning som gjorts är väldigt tydlig. Vi riskerar att göra oss skyldiga till grovt skattebrott. Det ska ju inte gå till på det här viset. Jag väntar på besked från ägarna, säger hon.

Landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M) har dock inget svar att ge. Men säger att landstingets jurister noggrant utrett allt juridiskt. Den utredning som GUB själv låtit göra säger ju att styrelsen kan begå brott om man betalar ut pengarna som landstinget kräver?
– Jag kommenterar inte deras rapport. Men jag konstaterar att vi inte kan ha en ordning där ägarbeslut i landstinget inte respekteras. I augusti gav vi GUB:s styrelse i uppdrag att sänka sina priser så att de gjorde ett nollresultat. Det har man inte gjort. I en politiskt styrd organisation måste man visa respekt för fattade beslut, säger Erik Weiman.

Han är kritisk till att GUB på eget bevåg anlitat jurister när det finns expertis inom landstinget. Han vill inte diskutera frågan om vad som ska hända med GUB:s vinst och om kraven på att sänka priserna retroaktivt.
– Jag vet inte hur det ska lösas i dag. Vad jag konstaterar är att styrelsen inte har verkställt de beslut som landstingsfullmäktige tog i augusti. I stället agerar man i strid med fattade beslut och det är allvarligt.

GUB:s styrelse tar ställning till landstingets krav nästa vecka.