OBS: Områdesindelningen för Stenhagen har ändrats, statistiken är därför inte helt jämförbar mellan 2007/2008.Så många bor i Stenhagen
Folkmängd 2009-12-31

Totalt: 4717 personer, varav 2411 kvinnor och 2306 män.


Så gamla är invånarna i Stenhagen

Åldersgrupper:
0-19 år: 1609, varav 799 kvinnor och 810 män.
20-64 år: 2731, varav 1405 kvinnor och 1326 män.
65- år: 377, varav 207 kvinnor och 170 män.


Så bor invånarna i stadsdelen
2009-12-31

Antal lägenheter: 715 i småhus och 905 i flerbostadshus.


Så många barnfamiljer finns i området
2008-12-31

Totalt antal hushåll: 1885, varav 914 med barn och 971 utan barn.


Så mycket tjänar dina grannar
2008
20-64 år
Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

Medelinkomst: Totalt 235 000
Medelinkomst för kvinnor: 193 000
Medelinkomst för män: 280 000


Så många har en egen bil
2009-12-31

Antal personbilar: 1176
Hushåll med bil: 974
Hushåll utan bil: 936


Utbildningsnivå
2009-12-31
20-64 år

Gymnasial: Totalt 937, varav 468 kvinnor och 468 män.
Eftergymnasial: Totalt 1305, varav 678 kvinnor och 627 män.


Så många arbetar i området, så många sover i området...
2008-12-31
Från 16 år
På dagtid minskar befolkningen på grund av in- och utpendling.
Med dagbefolkning menas de förvärvsarbetande som har sin arbetsplats i området.
Med nattbefolkning menas de förvärvsarbetande som har sin bostad inom området.

Dagbefolkning: Totalt 763, varav 504 kvinnor och 259 män.
Nattbefolkning: Totalt 1991, varav 971 kvinnor och 1020 män.
Nettoinpendling: Totalt -1228, varav -467 kvinnor och -761 män.


Så många arbetar i offentlig och privat sektor
2008-12-31
Från 16 år

Dagbefolkning:
Offentlig sektor: Totalt 383, varav 313 kvinnor och 70 män.
Näringsliv och övriga org: Totalt 380, varav 191 kvinnor och 189 män.

Nattbefolkning:
Offentlig sektor: Totalt 872, varav 562 kvinnor och 310 män.
Näringsliv och övriga org: Totalt 1119, varav 409 kvinnor och 710 män.


Sysselsättning
2008-12-31
16-64 år

Förvärvsarbetande: Totalt: 1900, varav 931 kvinnor och 969 män.
Ej förvärvsarbetande: Totalt: 792, varav 468 kvinnor och 324 män.


Så många skolor finns i området
Gäller upptagningsområdet Berthåga/Stenhagen
Enligt maj 2009

Kommunala förskolor och grundskolor:
Opalens förskola, Herrhagsvägen 150, (Förskola)
Stenhagen fritidsklubb, Herrhagsvägen 8, (Fritidsklubb)
Stenhagenskolan, Kullerstensvägen 6, (Fritidshem, Fritidshem Sär/LSS, Grundskola)
Stenhällens förskola, Kullerstensvägen 5, (Förskola)
Stenrösets förskola, Stenrösvägen 167, (Förskola)
Stjärnans förskola, Herrhagsvägen 425, (Förskola)
Västra Stenhagens förskola, Kiselvägen 5, (Förskola)
Västra Stenhagenskolan, Herrhagsvägen 8, (Fritidshem, Grundskola)
Fristående förskolor och grundskolor
Förskolan Framtiden, Stenhagsvägen 107, (Förskola)
Röda Stugans förskola, Berthåga Byväg 24, (Förskola)
Stentrollens familjedaghem 2, Herrhagsvägen 49, (Familjedaghem)
Stentrollens familjedaghem 3, Smaragdvägen 52, (Familjedaghem)
Stentrollens familjedaghemsverksamh, Stenhagsvägen 49, (Familjedaghem)


Bibliotek

Stenhagenbiblioteket, Herrhagsvägen 8

Månadens mest lånade, mars 2011:
Barnbok: Bellmans bästa och andra roliga historier
Vuxen-skönlitteratur: Jungstedt, Mari, Den farliga leken
Vuxen-facklitteratur: Alfvén, Malin, Tagga ner!
Film: I taket lyser stjärnorna

Antal besökare 2010: 80 295

Mest lånat på biblioteket 2010:
Barnbok: Hcf Norlin, Arne, Här kommer grävskopan
Vuxen-skönlitteratur: Alakoski, Susanna, Håpas du trifs bra i fengelset
Vuxen-facklitteratur: Ikz Nyqvist, Michael, När barnet lagt sig
Film: Pettson & Findus – GlömligheterRestauranger i området
Baserat på fastighetsbeteckning, vilket inte helt överensstämmer med stadsdel
Enligt april 2009


McDonalds Maxi Stenhagen, Fyrisparksvägen 1
Restaurang Stenhagen, Stenhagsvägen 199


Kaféer i området

Skuttungekonditorn Maxi AB, Fyrisparksvägen 1


Pizzerior i området

Stenkakans pizza/cafe, Stenhagsvägen


Återvinningsstationer i din stadsdel

Här finns återvinningsstationerna:
ICA Maxi, Herrhagsvägen


Källa: Uppsala kommun