• måndag 24 april 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Expensive Utbytesbloggen Uppsala Utbytesbloggen Uppsala
Vädersponsor:

Syskon till cancersjuka barn får extrastöd

Akademiska sjukhuset i Uppsala har infört syskonstödjare, som ska vara ett extra stöd för syskon till cancersjuka barn.

Varje år drabbas 300 barn av cancer i Sverige. När barnet insjuknar kan syskonen hamna i skymundan eftersom föräldrarna inte kan eller orkar ge dem lika mycket tid och uppmärksamhet.

Sedan några månader tillbaka finns det därför en syskonstödjare på barncancercentrum på Akademiska sjukhuset, som kan vara ett stöd för syskonet, hjälpa dem att förstå vad sjukdomen innebär och samtidigt avlasta föräldrarna under tiden de vistas på sjukhuset.

Det finns i dag sex syskonstödjare i Sverige, en på varje barncancercentrum i Sverige. De är alla anställda på halvtid av Barncancerfonden.