• fredag 31 oktober 2014
Talangen lämnar Sirius för H1-klubb Holmgrens innebandy Holmgrens innebandy
Vädersponsor:

Syskon till cancersjuka barn får extrastöd

Akademiska sjukhuset i Uppsala har infört syskonstödjare, som ska vara ett extra stöd för syskon till cancersjuka barn.

Varje år drabbas 300 barn av cancer i Sverige. När barnet insjuknar kan syskonen hamna i skymundan eftersom föräldrarna inte kan eller orkar ge dem lika mycket tid och uppmärksamhet.

Sedan några månader tillbaka finns det därför en syskonstödjare på barncancercentrum på Akademiska sjukhuset, som kan vara ett stöd för syskonet, hjälpa dem att förstå vad sjukdomen innebär och samtidigt avlasta föräldrarna under tiden de vistas på sjukhuset.

Det finns i dag sex syskonstödjare i Sverige, en på varje barncancercentrum i Sverige. De är alla anställda på halvtid av Barncancerfonden.

 
  • Senaste nytt unt.se
  • Senaste nytt omvärld
  • 24UNT

Polis frias från misshandel

Vräkningen uppskjuten men få kvar vid Katedralskolan

Uppsala