Varje år drabbas 300 barn av cancer i Sverige. När barnet insjuknar kan syskonen hamna i skymundan eftersom föräldrarna inte kan eller orkar ge dem lika mycket tid och uppmärksamhet.

Sedan några månader tillbaka finns det därför en syskonstödjare på barncancercentrum på Akademiska sjukhuset, som kan vara ett stöd för syskonet, hjälpa dem att förstå vad sjukdomen innebär och samtidigt avlasta föräldrarna under tiden de vistas på sjukhuset.

Det finns i dag sex syskonstödjare i Sverige, en på varje barncancercentrum i Sverige. De är alla anställda på halvtid av Barncancerfonden.