Jakten kommer under halva mars att fördelas på två områden som delas av E 4. I området väster om E 4 får fem djur fällas och i området öster om motorvägen från fem djur fällas. Andra halvan av mars är områdena ihopslagna om det fortfarande finns djur kvar som får fällas.
– Viltförvaltningsdelegationen har beslutat att fördela antalet lodjur på två områden med motivet att det skapar förutsättningar för en mer geografiskt spridd avskjutning i länet, säger Lennart Nordvarg, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen i Uppsala i en kommentar.

Förra året var kvoten för Uppsala län 14 djur. Totalt får 40 lodjur fällas i Mellansverige i årets jakt. Uppsala län har fått den största kvoten i området. Inventeringar har visat att det finns mellan 150 och 170 lodjur i länet i dag.