-Larmet gick 01:42, men vi fick in det till oss strax efter klockan 02, då väktarbolaget konstaterat att någon brutit upp ett fönster, säger Henrik Öhman, länsvakthavande polisbefäl. 

När polisens första patrull kom till platsen syntes inte en skymt av tjuven eller tjuvarna. 

-Det fanns tyvärr inte några bra förutsättningar för att göra en teknisk undersökning heller, så vi fick nöja oss med att ta upp en brottsanmälan, säger Herik Öhman. 

Vad som tillgripits är i nuläget svårt att säga, och anmälan kommer att kompletteras när de berörda eleverna har gått igenom sina respektive skåp.