• onsdag 27 augusti 2014
SILLY SEASON 2014/15 High & Low High & Low
Vädersponsor:

Tufft år för Uppsalas skolor

Ett tufft år väntar kommunens förskola, grundskola och gymnasieskola. Det står klart efter att styrelsen för vård och bildning på torsdagen klubbade sin budget med ett underskott på 60 miljoner.

Cecilia Hamenius (FP) är ordförande i styrelsen för vård och bildning och hon förklarar att det höga underskottet på nära 60 miljoner kronor till största del beror på att de tidigare självstyrande skolorna GUC, Bolandsgymnasiet och Jällagymnasiet har haft dålig ekonomi på grund av sviktande elevunderlag.
– Det är ett kärvt läge nu och vi måste göra effektiva åtgärder för att snabbast möjligast komma i balans. Vi kommer bland annat att titta på hur man kan minska lokalkostnader och vi ska även se över vilket utbildningsutbud vi erbjuder. Det är viktigt att försöka hitta åtgärder som gör att vi slipper ta ut hela besparingen på personalen, säger hon.

Det strama ekonomiska läget kommer enligt styrelsen för vård och bildning att få konsekvenser inom hela skolan. Personaltätheten i förskolan kommer att försämras från dagens 5,6 barn per årsarbetare till 5,9 barn. Andelen utbildade förskollärare kommer att minska

Redan i dag har Uppsala en lägre andel förskollärare än i riket i snitt, 54 procent jämfört med 56 procent. Grundskolan tvingas spara cirka 30 miljoner kronor, motsvarande 60-75 tjänster, trots att eleverna beräknas öka. I gymnasieskolan kommer man att spara 35 miljoner kronor vilket beräknas skapa sämre lärartäthet.

 
  • Senaste nytt unt.se
  • Senaste nytt från 24UNT

Tältar för att vara först

Uppsala