Sammanslagningen ska ske den 15 december i år. Ett specialkonsistorium fattade beslutet på lördagen Det står på söndagen att läsa på de bägge universitetens hemsidor. 
Sammanslagningen är ett resultat av ett tidigare förbi sett regleringsbrev  från 1600-talet. I och med sammanslagningen kan det nya storuniversitetet slå sig in bland de 20 bästa i världen.
Ett problem återstår dock att lösa - namnet. Lund föredrar Lundsala medan Uppsala vill ha namnet Upplunda universitet.

Fotnot: Nyheten lades ut på universitetens hemsidor  1 april.