Tågen från Upplands Väsby som i dag vänder i Storvreta kommer att göra halt redan i Uppsala, för att cirka tjugofem minuter senare åka tillbaka söderut.
Förändringen berör grovt sett varannan tur på helgerna, något färre under vardagarna.
De första månaderna efter att den nya sträckningen till Upplands Väsby invigdes den 21 augusti förra året hade Upptåget stora problem med förseningar som i synnerhet drabbade Arlandaresenärerna. I princip varje dag hände det att tåg på grund av försening inte kunde stanna i Arlanda.

Små marginaler
- Tågen som vänt i Storvreta har i princip bara haft tid att vända. Vi har haft väldigt lite marginal att hämta igen förseningar. För att inte förseningarna ska byggas på under dagen har vi därför ibland tvingats köra direkt från Knivsta till Upplands Väsby utan att passera Arlanda. Nu får vi helt andra marginaler, säger Sture Jonsson, informationschef vid UL.
Enligt honom har det de senaste månaderna bara varit något enstaka tåg per vecka som inte stannat i Arlanda. Förhoppningen är att det blir ännu färre med den nya tidtabellen.
Att tågen hittills vänt i Storvreta har inte varit motiverat av resandebehovet, utan beror på att det bedömdes att det inte skulle finnas spårutrymme i Uppsala där tågen kunde stå och invänta avgångarna söderut, beroende på bygget av Resecentrum.
- Nu visar det sig att det spår som ligger närmast busstationen kan vara kvar trots byggnationerna, säger Sture Jonsson.

Kan bli fler bussturer
Till sommar kan Arlandaresenärerna eventuellt också få fler bussturer att välja på. När Upptåget till Arlanda startade skar UL ned trafiken från 20-minuterstrafik till halvtimmestrafik.
Nu kommer rapporter om att det är ont om plats på Arlandabussarna. UL funderar därför på att gå tillbaka till 20-minuterstrafik. Beslut kommer att tas i mitten på februari.
- Vi får rapporter från förare att det förekommer turer där folk får stå upp, säger Sture Jonsson. Det gäller främst tidiga morgonturer. Tågresandet till Arlanda har utvecklats bra men orsaken till att man vill fortsätta åka buss är att bussen når flera delar och arbetsplatser på Arlanda, till exempel fraktgodsområdet och hangarområdet.

Perrongavgift
Perrongavgiften på Arlanda är också en stötesten för tågåkandet. Det kostar 75 kronor att komma igenom spärrarna. På luftfartsverket råder stort missnöje med att tågtrafiken inte har ökat mer. Meningen var att tåget till Arlanda skulle hjälpa luftfartsverket att komma till rätta med koldioxidutsläppen. Villkoren från miljödomstolen är tuffa.
- Skulle man få alla att åka tåg skulle hälften av utsläppen försvinna, säger Åsa Sahlqvist, miljöchef på Arlanda. Men vi kan inte påverka tågtrafikens priser.