Köerna har ringlat långa till Uppsala Vaccinationsbyrå i centrala Uppsala. Landstinget har därför beslutat att flytta mottagningen till andra lokaler i Gränby centrum.
- Uppsala vaccinationsbyrå har gjort ett fantastiskt arbete, men trycket på den lilla mottagningen har varit så stort att det blivit svårt att hantera praktiskt. Vi måste göra något åt detta, både av hänsyn till länsinvånarna, som stått i kö i regn och kyla, och av hänsyn till personalen, som har en orimlig arbetssituation, säger Anders Björklind, chefsläkare vid landstinget och ordförande för den regionala ledningsgruppen, i ett pressmeddelande.

Den tillfälliga vaccinationslokalen i Gränby kommer att öppna på onsdag och fram tills dess kommer vaccinationsbyrån på Sysslomansgatan vara stängd. Flytten är ett led i att förbättra kösituationerna till de olika vaccinationsmottagningarna i stan.
- Tillsammans med vaccinatörerna försöker vi hitta nya lösningar som ska göra vaccinationerna smidiga. Det här är ett led i detta arbete. En annan vaccinationsbyrå har inrättat ett elektroniskt bokningssystem, som gör att man slipper stå i kö. Alla gör sitt yttersta för att förbättra sina kösystem, säger Anders Björklind.