Intervjun går att läsa i Upsala Nya Tidning 26 januari 2013.