Han meddelade att han är inställd på att förslaget ska strykas.
– Det finns ingen anledning att ha kvar det här området i utredningen. Man borde kunna hitta bättre områden för vindkraft.

Även Liv Hahne (M), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, tycker att förslaget innehåller fler nackdelar än fördelar för de boende i området.
– I det här fallet råder det ingen tvekan om att förslaget är feltänkt.

De boende som arrangerat möten och samlat in protestlistor tog emot beskedet med glädje. De vågar dock inte ta något för givet förrän kommunstyrelsen tagit ställning i frågan.