Publicerad: 2012-05-01 11:07, senaste uppdaterad: 2012-05-01 22:05
Läs upp

8 av 10 vill ha ostyrd barnledighet

8 av 10 föräldrar vill själva bestämma hur de ska fördela barnledigheten, enligt en ny undersökning som Kristdemokraterna låtit göra. Samtidigt skiljer sig åsikterna i frågan åt beroende på partisympati.

Lagom till första maj har Kristdemokraterna med hjälp av ett undersökningsföretag tittat närmare på människors inställning i frågan om föräldraledighet. De har ställt frågan om man bör lagstadga hur många månader mamman och pappan ska ta ut genom kvotering, mot om föräldrarna själva ska bestämma hur ledigheten ska fördelas.

Undersökningen, som presenterades på tisdagen, visar att en majoritet av de svarande vill att föräldrarna själva ska få bestämma. 84 procent av de svarande ställer sig bakom den åsikten. Elva procent tycker istället att riksdagen ska besluta. Fyra procent är osäkra.

Enligt undersökningen finns det inga större skillnader hur man ställer sig i den här frågan beroende på ålder. Något fler kvinnor än män vill att föräldrarna själva ska bestämma hur många månader vardera föräldern tar ut, 82 procent av männen och 87 procent av kvinnorna.

Samtidigt finns det stora skillnader i svar beroende på vilket parti man sympatiserar med. Bland de intervjuade som sympatiserade med Kristdemokraterna, samma parti som genomfört undersökningen, tyckte samtliga personer att föräldrarna själva ska välja. På andra sida skalan hittar man Vänsterpartiet, där en tredjedel av anhängarna vill lagstadga hur många månader som ska tas ut av vardera föräldern.

1048 personer ingick i undersökningen som genomfördes av undersökningsföretaget Novus på uppdrag av Kristdemokraterna. Undersökningen presenteras i samband med partiets arrangemang under första maj, då de även drar igång en kampanj kopplad till familjepolitik.

Av: Linnea Johansson linnea.johansson@unt.se

bussattack
Hur vill du se din gågata?
Osteologerna Ove och Evy Persson unddersöker skelettet av en ung kvinna under utgrävningar i Ajvide på Gotland 1983. Det är bland annat benrester från dessa utgrävningar som nu undeersökts med avancerad genteknik.  Bild: Göran Burenhult
Foto: Göran BurenhultOsteologerna Ove och Evy Persson undersöker ett kvinnoskelett.

Genanalys besvarar historisk tvist

Frigolitbeströdda. Med frigolitspån i hår och kläder försöker fr v Camilla Frösegård, Ida Eriksson och Julia Frohn sätta ihop delarna till sin farkost som ska bli en svart krokodil. Själva ska de klä ut sig till Batman när det blir allvar av. Bild: Tomas Lundin
Foto: Tomas Lundin Camilla Frösegård, Ida Eriksson och Julia Frohn sätta ihop delarna till sin farkost.

Farkostbyggandet i gång

Nina Lagh, landstingsråd, (M) tog första skoptaget. Bild: Nina Leijonhufvud
Foto: Nina LeijonhufvudNina Lagh, landstingsråd, (M) tog första skoptaget.

Första spadtaget för Ackisbygge

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Uppsala

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »