Publicerad: 2010-05-18 01:06, senaste uppdaterad: 2010-05-18 12:05
Läs upp

Äggvita i urinen ökar ökar risk för förtida död

Att ha nedsatt förmåga hos njurarna att rena blodet och att ha äggvita i urinen ökar risken för att dö i förtid, i synnerhet att avlida i någon hjärt-kärlsjukdom.

Det framgår av en internationell jättestudie, som i dag tisdag publiceras i den välrenommerade medicinska tidskriften The Lancet.
– Resultaten kommer att ge bättre möjligheter att korrekt klassificera njursjukdomar, även innan patienten har påtagliga symtom. Det ökar möjligheten att sätta in förebyggande behandling, säger docent Johan Ärnlöv vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, som är ansvarig för den svenska delen av studien.

I undersökningen har forskarna slagit ihop och analyserat uppgifter om mer än en miljon kvinnor och män från ett stort antal mindre studier från hela världen, däribland den så kallade Ulsam-studien i Uppsala.Äggvita i urinen brukar ses som ett förebud om att njurfunktionen kommer att försämras.
– Vår analys visar dock att de båda faktorerna oberoende av varandra ökar risken för förtida död, och att den ena inte behöver föregå den andra, säger Johan Ärnlöv.
Ju mer äggvita i urinen och ju sämre förmåga hos njurarna att rena blodet, desto högre var risken för förtida död. I båda fallen började risken stiga även vid värden som brukar betraktas som normala.

Att njurarna läcker äggvita eller har nedsatt förmåga att rena blodet påverkar blodtrycket och ämnesomsättningen negativt, vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och ytterligare njurskador.
– Med blodtrycksmedicinering och livsstilsförändringar i form av till exempel ökad fysisk aktivitet, sundare kost och rökfrihet finns dock goda förutsättningar att motverka detta sjukdomsförlopp och därmed också öka överlevnadschanserna, säger Johan Ärnlöv.

Av: Åke Spross ake.spross@unt.se

Änderna blockerade trafiken på Västra Ågatan. Bild: Börje Samuelsson
Foto: Börje Samuelsson/LäsarbildÄnderna blockerade trafiken på Västra Ågatan.

Änder skapade mindre trafikkaos

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Uppsala

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »