Publicerad: 2011-05-25 06:04, senaste uppdaterad: 2011-05-26 22:05
Läs upp
Laddar...

Dombron bygger 3000 bostäder

3000 nya bostäder, renovering av bostadsbeståndet i Gränby och långsiktig satsning på samhällsfastigheter i Uppsala. Det är fastighetsbolaget Dombrons offensiva plan.

Fakta Dombron

Bostadsaktiebolaget Dombron äger bostäder i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Merparten av beståndet ligger i Uppsala. Dombron ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Namnet kommer från Uppsalas första bro som gick mellan Domkyrkan och det Gamla Torget.

Fastighetsbeståndet omfattar 79 fastigheter med en total area om ca 500 000 kvadratmeter. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 6 miljarder kronor. Antal anställda är cirka 50 personer.Dombron vill satsa upp till åtta miljarder kronor i Uppsala fram till 2020.

Fastighetsbolaget Dombron tar den 1 september över servicebostäder och bostäder med en total uthyrningsbar yta om 200 000 kvadratmeter från Uppsalahem samtidigt som Studentstaden avyttras till det kommunala fastighetsbolaget. Dombron har nu tagit fram en offensiv och kostsam investeringsplan för bolagets framtida fastighetsägande i Uppsala. UNT har tagit del av planen, som bland annat innebär att Dombron inom de närmaste åren ska bygga 3 000 nya bostäder.

Det existerande beståndet i Gränby ska renoveras för 200–300 miljoner kronor och ytterligare resurser ska satsas på att rusta upp samhällsfastigheter, det vill säga serviceboenden.
– Upprustningen av beståndet vi har köpt av Uppsalahem kommer att kosta mer än en miljard kronor. Dessutom satsar vi mellan fem och sex miljarder kronor på att bygga 3 000 nya bostäder i Gränby och Kvarngärdet, säger Ilija Batljan, som sedan 2 maj är vice vd för Dombron.
Totalt kan Dombron komma att investera upp till åtta miljarder kronor i Uppsala fram till år 2020, utöver de tre miljarder man redan betalat för Uppsalahems fastigheter.
– Bostadsmarknaden växer i Uppsala och det finns ett behov av nya bostäder. Det är inte många som har de ekonomiska musklerna att bygga hyresrättsfastigheter. Dombron har de musklerna och vi får många förfrågningar från andra kommuner om att ta över bestånd av hyresrätter och samhällsfastigheter, säger Ilija Batljan.

De största förändringarna kommer att ske på de så kallade författargatorna i Gränby, där ytorna mellan de existerande huskropparna på Almqvistgatan, Atterbomsgatan, Albert Engströms gata och Levertinsgatan och fram till Råbyvägen ska bebyggas med nya bostadshus. Även området mellan Bruno Liljeforsgatan och Tycho Hedéns väg, samt de ytor som i dag upptas av parkeringsplatser österut mot Liljefors torg och Gränbyskolan, ska bebyggas enligt Dombrons plan för området.

Det stora byggprojektet som går under namnet ”Gröna Gränby” har inte fått grönt ljus av kommunen ännu men Ilija Batljan räknar med att allt ska stå klart 2020.
– Gränby är ett av Uppsalas vackraste områden. Det finns stora gröna ytor som ska bevaras. Men de här ytorna vi ska bygga på nu är värdelösa för de boende. De nya husen kommer också att utgöra ett bullerskydd för de boende och vi kommer att kunna skapa lugna gårdsmiljöer inne i kvarteren, säger Ilija Batljan.
Det nya beståndet ska inte enbart bestå av hyresrätter.
– Vi kommer att bygga en mindre andel bostadsrätter för att få blandade boendeformer i områdena. Intäkterna från försäljning av bostadsrätterna kommer att subventionera byggandet av fler hyresrätter. Det är viktigt för oss att kunna bygga fler hyresrätter i Uppsala. Det går att klara av när vi har de volymer vi talar om här och vi samtidigt kan använda bostadsrätter för att subventionera hyresrätterna.

Renoveringarna i Gränby kommer att innebära hyreshöjningar för de boende.
– Hyrorna kommer att vara likadana med oss som hyresvärd som med Uppsalahem. Vi subventionerar våra hyresrätter med bostadsrätter för att hålla kostnaderna nere för hyresgästerna, säger Ilija Batljan.

Av: Johannes Nesser johannes.nesser@unt.se

Änderna blockerade trafiken på Västra Ågatan. Bild: Börje Samuelsson
Foto: Börje Samuelsson/LäsarbildÄnderna blockerade trafiken på Västra Ågatan.

Änder skapade mindre trafikkaos

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Uppsala

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »