Publicerad: 2013-01-27 01:39, senaste uppdaterad: 2013-01-28 07:01
Läs upp
Laddar...

Drygt var tredje har sömnbesvär

Mer än var tredje vuxen svensk har någon form av sömnstörning.

Särskilt vanliga är sömnstörningar hos personer med astma, i synnerhet om de också brukar besväras av nästäppa. Rökning och fetma ökar också risken för sömnbesvär.

Det visar en studie bland drygt 25 000 kvinnor och män i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå, som publiceras i februarinumret av den välrenommerade facktidskriften Allergy.
– I dag finns bra läkemedel mot både astma och nästäppa. Att sömnstörningar är så vanliga bland personer med astma och nästäppa talar därför för att deras behandling inte fungerar optimalt utan behöver förbättras, säger läkaren Fredrik Sundbom vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik.

Han är en av de ansvariga för studien i vilken deltagarna besvarat en omfattande enkät om bland annat sömnstörningar, astma och andra luftvägsbesvär, tobaksbruk och fysisk aktivitet. Drygt en tredjedel av deltagarna uppgav att de hade någon form av sömnbesvär, till exempel att de hade svårt att somna, brukade vakna flera gånger under natten eller vakna tidigt på morgonen utan att kunna somna om. Flera uppvaknanden under natten var det enskilt vanligaste besväret.

När forskarna närmare granskade vilka som hade sömnstörningar fann de att sådana besvär var betydligt vanligare bland rökare, feta personer och personer som brukade besväras av nästäppa. Allra vanligast var dock sömnstörningar bland de drygt sju procent av deltagarna som hade astma, i synnerhet om de också besvärades av nästäppa. En klar majoritet i den gruppen uppgav att de hade ett eller flera sömnbesvär.

Ju fler symtom en person hade av sin astma, desto större var risken för sömnbesvär.
– Det understryker vikten av att förbättra grundbehandlingen av själva astmasjukdomen för att på så sätt också minska sömnbesvären, säger Fredrik Sundbom.

Men vilka råd kan ges till den dryga tredjedel av vuxna personer utan astma som också uppgav att de hade ett eller flera sömnbesvär?
– För den stora grupp som varken har astma eller nästäppa, men ändå lider av sömnstörningar, gäller i första hand de vanliga rekommendationerna om bland annat fasta sovrutiner, en bra sovrumsmiljö och att vara fysiskt aktiv. Den som röker eller är överviktig bör förstås överväga att förändra sin livsstil. Och för personer som snarkar och är uttalat trötta under dagen finns skäl att genomgå en utredning för att undersöka om de har så kallat sömnapnésyndrom, säger Fredrik Sundbom.

Av: Åke Spross ake.spross@unt.se

Har du någon form av problem med sömnen?
Hur vill du se din gågata?
Osteologerna Ove och Evy Persson unddersöker skelettet av en ung kvinna under utgrävningar i Ajvide på Gotland 1983. Det är bland annat benrester från dessa utgrävningar som nu undeersökts med avancerad genteknik.  Bild: Göran Burenhult
Foto: Göran BurenhultOsteologerna Ove och Evy Persson undersöker ett kvinnoskelett.

Genanalys besvarar historisk tvist

Frigolitbeströdda. Med frigolitspån i hår och kläder försöker fr v Camilla Frösegård, Ida Eriksson och Julia Frohn sätta ihop delarna till sin farkost som ska bli en svart krokodil. Själva ska de klä ut sig till Batman när det blir allvar av. Bild: Tomas Lundin
Foto: Tomas Lundin Camilla Frösegård, Ida Eriksson och Julia Frohn sätta ihop delarna till sin farkost.

Farkostbyggandet i gång

Nina Lagh, landstingsråd, (M) tog första skoptaget. Bild: Nina Leijonhufvud
Foto: Nina LeijonhufvudNina Lagh, landstingsråd, (M) tog första skoptaget.

Första spadtaget för Ackisbygge

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Uppsala

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »