Publicerad: 2012-04-22 10:08, senaste uppdaterad: 2012-04-23 07:04
Läs upp

Föräldrastöd ger stor effekt

Antalet barn med allvarliga beteendeproblem minskas med föräldrastödsmetoden Triple P. Och det innebär stora besparingar för samhället.
Nu får Uppsala universitet ett jätteanslag för att utvidga sina studier.

FAKTA

Förändrades efter kritiken
Triple P, eller programmet för positivt föräldraskap, fick när det sjösattes i Uppsala kommun 2008 stor uppmärksamhet för momentet ”time out”. Kritiker ansåg att metoden var kränkande för barnet. Sedan dess har metoden anpassats och i stället talas om en ”varva ner-strategi”, där ett barn som exempelvis slagits kan tas åt sidan, men där den vuxne behåller en känslomässig kontakt med barnet under tiden.
Programmet bygger på några kärnprinciper, bland annat att skapa en positiv inlärningsmiljö för barnet, att finnas till hands för samtal, lek och positiv uppmärksamhet till barnet, att använda bestämd gränssättning och vara lugn, bestämd och konsekvent när barnet beter sig illa.

Källa: Uppsala kommun, Anna Sarkadi, docent Uppsala universitetFöräldravägledning för att främja barns psykiska hälsa lönar sig redan på kort sikt. Efter bara två år börjar en satsning på stöd till föräldrar med Triple P metoden (se faktaruta) att betala sig, eftersom samhällets kostnader minskar. Det här visar färska resultat från den forskning som bedrivits vid flera förskolor i Uppsala kommun sedan 2008.
Föräldrar har genom förskolans personal utbildats i stödprogrammet.
– Vi ser en signifikant minskning av antalet barn med kliniska, alltså allvarliga, utagerande problem i gruppen som fått Triple P. Det innebär en samhällsekonomisk besparing på 162 500 kronor per barn. Det här minskar också risken för depressioner hos föräldrar, säger Anna Sarkadi, docent vid Uppsala universitets institution för kvinnors och barns hälsa, där hon leder
en grupp om tio forskare.

Och besparingarna blir betydligt större på sikt. Det finns nämligen starka band mellan allvarliga beteendestörningar hos barn och ett missbruk i äldre ålder. Med rätt insatser i barnåren minskar sålunda risker för senare missbruk.
– Samhällets kostnad för missbruk kan beräknas till en miljon kronor om året, som alltså kan sparas in om vi med den här föräldravägledningen hindrar ett barn från att senare bli missbrukare, säger Anna Sarkadi.
Nu ska hennes grupp fördjupa sin forskning. För detta fick de i veckan ett verkligt stort anslag på över 29 miljoner kronor av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Sammanlagt delar rådet ut hela 260 miljoner kronor till forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa.
– Det här är en verkligt stor satsning, men studier visar att vi vet ganska lite om barns- och ungdomars psykiska hälsa, inte minst förskolebarnens. Framför allt saknar vi kunskaper om varför de mår som de gör, och vad man kan göra för att påverka, säger Anna Sarkadi.
För de 30 miljonerna ska hennes grupp under sex år göra uppföljningsstudier, fortsätta göra hälsoekonomiska analyser, samt inte minst studera metodutveckling.
– I dag har vi inga bra metoder som kan mäta förskolebarns självupplevda psykiska hälsa. Det ska vi försöka ta fram, säger Anna Sarkadi.
Även Uppsalaprofessorn Georgy Bakalkin vid Institutionen för farmacevtisk biovetenskap, får ett jätteanslag om 30 miljoner kronor av forskningsrådet.

Av: Niklas Skeri niklas.skeri@unt.se

bussattack
Hur vill du se din gågata?
Osteologerna Ove och Evy Persson unddersöker skelettet av en ung kvinna under utgrävningar i Ajvide på Gotland 1983. Det är bland annat benrester från dessa utgrävningar som nu undeersökts med avancerad genteknik.  Bild: Göran Burenhult
Foto: Göran BurenhultOsteologerna Ove och Evy Persson undersöker ett kvinnoskelett.

Genanalys besvarar historisk tvist

Frigolitbeströdda. Med frigolitspån i hår och kläder försöker fr v Camilla Frösegård, Ida Eriksson och Julia Frohn sätta ihop delarna till sin farkost som ska bli en svart krokodil. Själva ska de klä ut sig till Batman när det blir allvar av. Bild: Tomas Lundin
Foto: Tomas Lundin Camilla Frösegård, Ida Eriksson och Julia Frohn sätta ihop delarna till sin farkost.

Farkostbyggandet i gång

Nina Lagh, landstingsråd, (M) tog första skoptaget. Bild: Nina Leijonhufvud
Foto: Nina LeijonhufvudNina Lagh, landstingsråd, (M) tog första skoptaget.

Första spadtaget för Ackisbygge

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Uppsala

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »