Publicerad: 2012-09-01 07:00, senaste uppdaterad: 2012-09-02 20:09
Läs upp

Mellanskog bryter egna löften

Skogsägarföreningen Mellanskog, med huvudkontor i Uppsala, ser ut
att bryta mot sina egna miljölöften.

Enligt hemsidan hanterar man aldrig virke som klassas som kontroversiellt. 
   Men enligt den egne miljöchefen är det just vad man gör vid avverkningen
i Ojnareskogen på Gotland.
Under starka protester från demonstranter och med polisassistans har avverkningarna i Ojnareskogan på norra Gotland inletts.
 
Naturvårdsverket som är regeringens egen kontrollmyndighet när det gäller naturvärden, har mycket skarpt kritiserat tillståndet för att anlägga en kalktäkt på området, vilket är skälet till avverkningen.
Bland annat har myndigheten till Högsta domstolen överklagat den senaste domen som ger bolaget Nordkalk tillstånd för kalkbrytning.
– Vi menar att tillståndsprocessen är rättsvidrig på flera punkter. Den strider mot EU-lagstiftning, mot miljöbalken och mot EU-praxis när det gäller skyddade Natura 2000-områden, säger Krister Mild, biolog på Naturvårdsverket.
Enligt honom är naturområdet på Gotland världsunikt och den skog som nu ska avverkas är den nyckelbiotopstätaste i Sverige, enligt Skogsstyrelsens inventering.
 
Mellanskog har en särskild nyckelbiotopspolicy, som säger att man inte avverkar skog som klassats som nyckelbiotoper av Skogsstyrelsen.
Men enligt Mellanskog är inte det aktuella området längre någon skog i juridisk mening. Tillstånden för kalktäkten som meddelats av mark- och miljööverdomstolen, har förvandlat marken till industrimark.
– Bolaget Nordkalk är en av våra över 30 000 medlemmar och de har fått tillstånd för täktverksamhet. Vi har då inget val annat än att bistå dem som våra medlemmar. Enligt våra stadgar ska vi bidra till att utveckla våra medlemmars näringsverksamhet, säger Mellanskogs miljöchef Dan Glöde.
Enligt honom kommer skyddet av nyckelbiotoper sannolikt att stärkas i framtiden, i och med att det internationella certifieringsorganet FSC:s system för klassning av kontroversiellt virke vinner spridning.
– Då får man inte under några omständigheter hantera virke från nyckelbiotoper, oavsett om marken klassas som industrimark, säger Dan Glöde.

Faktum är att Mellanskog just nu arbetar för att bli ett FSC-certifierat bolag och redan i somras hade kunnat vara certifierade. Bara några avvikelser som de internationella certifierarna påtalat stod i vägen. Före oktobers utgång ska avvikelserna vara borta.
Hade ni avverkat i Ojnareskogen om ni redan varit certifierade?
– Nej, inte enligt de tolkningar och bedömningar vi gör i dag. Alla nyckelbiotoper kommer sannolikt vara fredade. Men jag har inget rakt svar. Det återstår att fråga om svenska FSC anser att de internationella certifierarna gjort rätt bedömning.
På sin hemsida skriver Mellanskog att man inte hanterar ”kontroversiellt virke klassat enligt FSCs Controlled Wood certifikat”. På FSC:s svenska hemsida kan man i sin tur att läsa att virke från avverkningar som hotar höga naturvärden har så kallat oacceptabelt ursprung och således är kontroversiellt.

Hur ser du på att det står på er hemsida att ni redan följer certifieringen, när ni avverkar skog med höga naturvärden?
– Det var en av de saker vi var tvungna att åtgärda för att kunna bli certifierade.
Men hur kan ni påbörja avverkningen när ni själva gör tolkningen att certifieringen inte medger just den här avverkningen?
– Vi har ett löfte till Nordkalk som hade varit svårt att bryta eftersom vi skrivit kontrakt med dem.
Enligt Naturvårdsverket är träden i Ojanrekogen ofta mycket gamla, mellan 100-150, år och därför av en sällsynt kvalitet. Frågan är vem som kommer att köpa virket från avverkningen. Klart är att inget FSC-märkt bolag kan göra det.
– Vi kan inte säga något om vem som köper virket, säger Dan Glöde.

Av: Niklas Skeri niklas.skeri@unt.se

Bild: Sven-Olof Ahlgren
Foto: Sven-Olof Ahlgren "Speakers corner" dit det är tänkt att flyttas på Gågatan

Folktom talarstol får ny chans

Polis på plats i korsningen Geijersgatan -Götgatan. Bild: Johanna Sten
Foto: Johanna StenPolis på plats i korsningen Geijersgatan - Götgatan.

Misstänkt bomb var "cache"

SISTA APRIL 2014
Valborg i Uppsala. Champagegalopp på Snerikes nation 2013.  Bild: Tor Johnsson/arkiv
Foto: Tor Johnsson/arkivValborg i Uppsala. Champagegalopp på Snerikes nation 2013.

Risk för extra blöt valborg

Arrangörerna från UTN hade byggt en stor plastanka. Fr.v. Johan Thorell, Emma Borg, Fredkrik Laurén, Sebastian Borg och Kristoffer Thorin. Bild: Michaela Hasanovic
Foto: Michaela HasanovicArrangörerna från UTN. Fr.v. Johan Thorell, Emma Borg, Fredkrik Laurén, Sebastian Borg och Kristoffer Thorin.

Ankor i olika former på Ankdagen

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Uppsala

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »