Publicerad: 2010-10-01 07:58, senaste uppdaterad: 2010-10-06 21:10
Läs upp
Gun Heimer och Åsa Witkowski förvånas över kritiken.
Foto: Sven-Olof Ahlgren
Laddar...

NCK:s ledning tillbakavisar kritiken

Växtvärk och ett mycket högt arbetstempo. Så förklarar ledningen för NCK i Uppsala den hårda kritik som riktats mot ledarskapet.
– Nu finns snart tid att ta itu med vår inre arbetsmiljö, säger Gun Heimer.

I torsdagens UNT riktade flera tidigare anställda mycket skarp kritik mot ledarstilen på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala.

Föreståndaren Gun Heimer och verksamhetschefen Åsa Witkowski är förvånade över det som kommit fram. Ingen av dem säger sig ha sett några egentliga tecken på att personal mår dåligt. Sjukfrånvaron har inte varit onormal och från facken har det inte kommit några signaler, säger de.
– En aktuellare bild av situationen och en motbild till den kritik som framförts är kvinnofridsenhetens resultat i landstingets stora medarbetarenkät som gjordes i våras. Den visar högt betyg för bland annat människosyn, arbetsklimat och hälsa, säger Åsa Witkowski.

Åtta personer av avdelningens 16 medarbetare har besvarat enkäten. Övriga 45 som jobbar på NCK omfattas inte av enkäten. Åsa Witkowski vill inte lämna ut enkäten till UNT med hänvisning till att avdelningen är så liten och att UNT därför skulle kunna identifiera de svarande.

Men då kan ju ni identifiera dem som svarat?
– Det har vi inte ens funderat över. Men det skulle vi aldrig göra, säger Åsa Witkowski.

Men hur tillförlitlig är en enkät om personerna inte kan garanteras anonymitet?
– Jag tror att enkäten ger en rättvis bild. Vi har satsat mycket på tydligare strukturer.

Kritiken som framkommit i UNT om att det inte finns utrymme för dialog och inflytande tycker de inte alls stämmer.
– Vi har regelbundna arbetsplatsträffar och planeringsdagar där de anställda får komma med synpunkter, säger Åsa Witkowski.

Hur ser ni på att många känner sig rädda för att opponera sig eller komma med kritik för att de upplever en hotfull miljö?
– Det är tråkigt att folk känner så, men som jag ser det är det absolut inte lågt i tak här. I så fall skulle det inte gått att bygga upp ett ställe som NCK, säger Gun Heimer.

De tror att missnöjet främst bottnar i att verksamheten vuxit så kraftigt under de senaste tre åren och att NCK samtidigt tilldelats en mängd specifika regeringsuppdrag.
– Jag har varit rädd för att den snabba tillväxten skulle innebära växtvärk. Organisationsförändringar kan lätt göra människor bittra. Våra medarbetare måste helt enkelt klara av att jobba i ett väldigt högt tempo, säger Gun Heimer.

Så arbetsmiljön handlar inte om ledarskapet?
– Vi får självklart rannsaka oss själva, och det har inte alltid funnits tid att prata tillräckligt med anställda. Vi har lyckats bra med våra uppdrag, men priset får ju inte vara en arbetsmiljö där folk inte trivs.

De flesta regeringsuppdrag NCK jobbar med ska vara klara till årsskiftet. Därefter kommer det att finnas mer tid att satsa på arbetsmiljön, enligt Gun Heimer och Åsa Witkowski.
– Vi tog tidigt i höstas kontakt med en extern organisationskonsult som ska jobba med hela vår verksamhet.

Gun Heimer och Åsa Witkowski tycker inte att den rapport som psykoterapeuten Klara Edlund tog fram 2007, som bland annat pekade på stora brister i just ledarskapet, är aktuell i dag. Sedan dess har det skett stora omorganisationer, säger de. Att rapporten inte diariefördes eller blev offentliggjord beror på att de såg den som ett internt arbetsmaterial. De nekar till uppgifter om att ha tystat ner rapporten.
– Den var grunden för vårt fortsatta arbete, vi redovisade den muntligt för våra anställda, säger Åsa Witkowski.

Enligt uppgift fick inte ens den forskare som skulle fortsätta utvecklingsarbetet efter Klara Edlund se rapporten?
– Det kan jag inte svara på. Men det skulle inte vara så konstigt, hon behövde inte den för sitt arbete, säger Åsa Witkowski.

Gun Heimer nekar bestämt till att ha hotat Klara Edlund för hindra henne från att visa rapporten för någon.
– Det stämmer inte, det skulle jag aldrig göra.

Av: Elin Sandow elin.sandow@unt.se

bussattack
Hur vill du se din gågata?
Osteologerna Ove och Evy Persson unddersöker skelettet av en ung kvinna under utgrävningar i Ajvide på Gotland 1983. Det är bland annat benrester från dessa utgrävningar som nu undeersökts med avancerad genteknik.  Bild: Göran Burenhult
Foto: Göran BurenhultOsteologerna Ove och Evy Persson undersöker ett kvinnoskelett.

Genanalys besvarar historisk tvist

Frigolitbeströdda. Med frigolitspån i hår och kläder försöker fr v Camilla Frösegård, Ida Eriksson och Julia Frohn sätta ihop delarna till sin farkost som ska bli en svart krokodil. Själva ska de klä ut sig till Batman när det blir allvar av. Bild: Tomas Lundin
Foto: Tomas Lundin Camilla Frösegård, Ida Eriksson och Julia Frohn sätta ihop delarna till sin farkost.

Farkostbyggandet i gång

Nina Lagh, landstingsråd, (M) tog första skoptaget. Bild: Nina Leijonhufvud
Foto: Nina LeijonhufvudNina Lagh, landstingsråd, (M) tog första skoptaget.

Första spadtaget för Ackisbygge

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Uppsala

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »