Publicerad: 2011-01-29 12:11, senaste uppdaterad: 2011-06-13 15:06
Läs upp

Nekas byta bort fjärrvärmen

Bostadsrättsföreningen i Gottsunda som vill sluta med fjärrvärme får nej av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun. Nu planerar föreningen att överklaga beslutet.

BAKGRUND

Fler vill ha bergvärme
Sedan Vattenfall köpte Uppsala Energi år 2000 har fjärrvärmepriset stigit med 67 procent, och intresset för att byta till bergvärme har ökat, främst på grund av de större fjärrvärmekostnaderna. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Urban Wästljung kommenterade i slutet av december 2010 denna utveckling som problematisk ur miljösynpunkt.UNT har tidigare berättat om att fler och fler i Uppsala vill byta fjärrvärme mot bergvärme.  I bostadsrättsföreningen Stråken i Gottsunda bestämde man sig i höstas, eftersom kostnaderna för fjärrvärmen ökat kraftigt.
När vi når Yngve Näslund, ordförande i Stråkens styrelse, på fredagen, har han inte tagit del av nämndens beslut.
– Vi kommer naturligtvis att överklaga det här. Vi värnar miljön, förstör ingenting i naturen, och sparar mycket pengar för föreningen, säger han.

Enligt nämndens beslut är dock miljöskäl anledningen till förbudet.  Man resonerar bland annat så här: ”Resurshushållningsmässigt så är det ur samhällets perspektiv ofördelaktigt att nyttja värmepumpar inom ett fjärrvärmeområde eftersom förutsättningarna för elproduktion i kraftvärmeverken minskar”. Detta kopplar nämnden till Miljöbalkens paragrafer om resurshushållning.
Christer Steinvall på ingenjörsfirman Bjerking AB hjälpte bostadsrättsföreningen i Gottsunda med ansökan. Han är besviken över förbudet, och ifrågasätter hänvisningen till Miljöbalken:
– Miljöbalken kan godtyckligt tolkas efter intresse. Föreningens intresse är ju boendets ekonomi, men min mening som tekniker är att nämnden inte förstått hur tekniken funkar. Den här föreningen är stor, årsbehovet är 2,5 Gigawattimmar värme. Det är väl klart att Vattenfall har intresse att kyla av sin spillvärme, då vill man inte bli av med de här abonnenterna. Mindre anläggningar, det kan man tydligen godkänna. 

UNT har utan framgång sökt miljönämndens ordförande Urban Wästljung. Ledamoten Nils Fall (M) kommenterar beslutet.
Vad är huvudskälet till förbudet?
– Det finns ett samhällsintresse i fjärrvärme, medborgarna har ju betalat för det, det väger tungt. Vad gäller miljön är det svårt som lekman att bedöma exakt vad som är bäst miljömässigt just i det här fallet. Jag är helt ny i nämnden och det är en komplicerad fråga. Miljökontoret har gjort en utredning, och det är det vi har beslutat efter, säger Nils Fall.
Sju ledamöter röstade för förbudet.  Lárus Jónsson (S) reserverade sig mot beslutet, tillsammans med tre partikamrater samt Stephen Schad (C). Både alliansen och oppositionen är alltså splittrade.  Stephen Schad nämner två skäl till sitt ställningstagande.

– Nummer ett är att jag inte tycker man kan fatta det här beslutet mot Miljöbalken, att det skulle vara så oerhört mycket bättre med fjärrvärme med tanke på hur den framställs i Uppsala med torveldning. Och som centerpartist känns det mycket konstigt att det skulle vara kommunens uppgift att skydda Vattenfalls oligopol. Om det här överklagas och håller rättsligt så är något allvarligt fel.

Av: Anna Sandelin anna.sandelin@unt.se

mordförsök tierp

Änderna blockerade trafiken på Västra Ågatan. Bild: Börje Samuelsson
Foto: Börje Samuelsson/LäsarbildÄnderna blockerade trafiken på Västra Ågatan.

Änder skapade mindre trafikkaos

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Uppsala

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »