Publicerad: 2011-03-14 21:01, senaste uppdaterad: 2011-03-15 17:03
Läs upp

Personalkostnader på Akademiska ses över

Politikerna i landstinget kräver att Akademiska sjukhuset vidtar omedelbara åtgärder för att minska personalkostnaderna, inför bättre produktionsplanering och gör insatser för att reducera vårdskadorna.

Fakta

Några av de förändringar som måste göras fram till 2013:

  • Flytt av vårdproduktion från Akademiska till andra förvaltningar exempelvis primärvården.
  • Öka upphandlingen av verksamhet.
  • Överlåta en del vårdproduktion till andra landsting inom regionen.
  • Öka samarbetet med sjukvården i Stockholm.
  • Utreda kostnaderna av att iföra nya behandlingsmetoder och läkemedel.

Dessutom står sjukhuset inför en stor utmaning när det gäller att klara Arbetsmiljöverkets och Socialstyrelsens krav på åtgärder för att klara överbeläggningarna.Beslutet togs av den nya produktionsstyrelsen på måndagen sedan Akademiska redovisat en åtgärdsplan för att komma till rätta med sjukhusets underskott.
– Vi har pekat ut de tre viktigaste områdena där det är möjligt att spara mycket pengar. Akademiska ska reducera sina kostnader med 100 miljoner kronor i år. Viktigast att se över blir personalkostnaderna. De står för 56 procent av sjukhusets budget, säger Ludvig Larsson (FP) ordförande i produktionsstyrelsen.

En systematisk översyn måste göras för hur sjukhusets personal utnyttjas. I det ingår bland annat att se över arbetsmodeller och göra ekonomiska analyser av grundbemanningen.
– Kostnaderna för vikarier ligger på 100 miljoner kronor om året vad jag förstår. Akademiska har inte lyckats anpassa sina personalkostnader till budget. Så där har vi en hel del kvar att göra, säger Ludvig Larsson.

Kvarstår Alliansens krav från 2009 på att 200 tjänster ska bort?
– Vi gör ingen bedömning av hur många tjänster som kommer att försvinna. Det är en frågan som Akademiska får hantera. Lyckas de reducera behovet av vikarier och hyrläkare så behövs kanske inga. Men jag kan inte garantera att det inte blir uppsägningar.

Förutom personalkostnader så gör Alliansen bedömningen att en översyn av produktionsplanering och logistik kan minska sjukhusets administration och ta hem besparingar. För att cheferna ska gå i land med uppgiften hyr landstinget in en konsult till hjälp. Hon heter Myrna Palmgren, är så kallad optimerare och kommer närmars från Landstinget i Skåne där hon ska ha gjort storverk.

Vårdskadorna är det tredje området som politikerna tror kan ge besparingar. Det handlar bland annat om att minska andelen trycksår, vårdrelaterade infektioner, fallskador, läkemedelsfel etc.

Kommer ni att lyckas med sparprogrammet?
– Det är jag övertygad om. I grunden har vi en massa bra verksamhet på Akademiska. Det finns en stark vilja att lösa de problem som finns. Vi har fackförbunden med oss och det är en nyckel för att komma framåt, säger Ludvig Larsson.

Av: Lennart Lindström lennart.lindstrom@unt.se

Änderna blockerade trafiken på Västra Ågatan. Bild: Börje Samuelsson
Foto: Börje Samuelsson/LäsarbildÄnderna blockerade trafiken på Västra Ågatan.

Änder skapade mindre trafikkaos

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Uppsala

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »