Publicerad: 2012-10-15 11:02
Läs upp

Rödklöver ger nyttigare mjölk

Mjölk i Sverige handlar inte bara om debatten om priset. På Sveriges Lantsbruksuniversitet (SLU) forskas också om hur den framtida mjölken ska kunna bli nyttigare.

Nyttig för vissa och i rätt mängd

Mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen som vi behöver varje dag.
Tidigare har hög konsumtion av kalciumet som finns i mjölk visat sig ha ett samband med prostatacancer. Men Livsmedelsverkets rekommendation för dagligt intag är fortfarande fem deciliter.
En stor del av världens befolkning är laktosintolerant. I Asien är det vanligare, medan man i Sverige uppskattar att fyra till tio procent är de.Tidigare skördat ensilage av rödklöver innebär nyttigare mjölk. Det visar en studie av Annika Höjer vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
– Det är en extra nyttig mjölk som jag tror att det finns en efterfrågan på, säger hon.
Annika Höjer har tidigare läst till husdjursagronom vid SLU i Uppsala. Men det var vid hennes doktorsavhandling vid SLU i Umeå som hon upptäckte vilka effekter tidigare skördat ensilage hade.
– Jag har kunnat se en skillnad i vad man har för växtarter i fodret och på vilken tid man skördar. Rödklöver innehåller mer fytoöstrogener och även mer av essentiella fettsyror, som har visat sig ha goda hälsoeffekter, säger Annika Höjer.

 Rödklöver innehåller fytoöstrogener som kan leda till minskad förekomst av hormonberoende cancerformer som bröst- och prostatacancer. Den innehåller även fettsyror som har visat sig leda till en minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar eller minska tillväxten av cancerceller. Men det är fortfarande osäkert, säger hon.
Annika Höjer menar att det behövs mer studier som kan visa att det är hälsosamt att få i sig dessa ämnen via mjölken varje dag. För om hennes resultat står sig, är detta ett bra sätt att få i sig näringsämnen. Men hon menar att det behövs ytterligare studier även på hur detta påverkar djuren i det långa loppet.

För bönderna skulle det innebära att man skördar flera gånger varje säsong, men att man får ut mindre ensilage för varje skörd.
– Kanske kan man skörda fyra skördar per säsong i stället för tre i södra Sverige och tre i stället för två i norra. Det kan innebära lite mer arbete men jag tror att det finns en efterfrågan på en sådan typ av mjölk. Och bönderna skulle kanske då kunna få mer betalt för den mjölken, säger hon.

Ett frågetecken som kom upp under studien var att mjölken från kor som ätit foder från norra Sverige var mer näringsrik, än den från södra Sverige. Det är alltså inte säkert att det ger samma resultat över hela landet, menar hon. Detta är någonting hon kommer att arbeta vidare med.

Hon kommer även att fortsätta med att titta på hur man kan förändra halten av näringsämnen i växter som används till foder. I framtiden önskar hon kunna studera den effekt mjölken har på människor som konsumerar den en längre tid.
– Det är inte riktigt mitt kompetensområde och jag skulle gärna samarbeta med någon för att få ett svar på den frågan, avslutar Annika Höjer.

Av: Frida Andersson frida.andersson@unt.se

bussattack
Hur vill du se din gågata?
Osteologerna Ove och Evy Persson unddersöker skelettet av en ung kvinna under utgrävningar i Ajvide på Gotland 1983. Det är bland annat benrester från dessa utgrävningar som nu undeersökts med avancerad genteknik.  Bild: Göran Burenhult
Foto: Göran BurenhultOsteologerna Ove och Evy Persson undersöker ett kvinnoskelett.

Genanalys besvarar historisk tvist

Frigolitbeströdda. Med frigolitspån i hår och kläder försöker fr v Camilla Frösegård, Ida Eriksson och Julia Frohn sätta ihop delarna till sin farkost som ska bli en svart krokodil. Själva ska de klä ut sig till Batman när det blir allvar av. Bild: Tomas Lundin
Foto: Tomas Lundin Camilla Frösegård, Ida Eriksson och Julia Frohn sätta ihop delarna till sin farkost.

Farkostbyggandet i gång

Nina Lagh, landstingsråd, (M) tog första skoptaget. Bild: Nina Leijonhufvud
Foto: Nina LeijonhufvudNina Lagh, landstingsråd, (M) tog första skoptaget.

Första spadtaget för Ackisbygge

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Uppsala

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »