Publicerad: 2011-02-22 13:02
Läs upp

Skollagen tydlig enligt kommunen

Beslutet att inte ge tillstånd för hemundervisning för paret Angerstigs son handlar inte om vad Uppsala kommun tycker enligt Helena Norgren, uppdragschef för kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad.

— Vi har försökt att följa gällande lagstiftning, säger Helena Norgren.
Hon tycker att skollagen är tydlig med vilka undantag som kan göras mot skolplikten. Undantagen gäller särskilt mindre barn.

Paret Angerstigs advokat Percy Bratt säger att kommunen har en entydig inställning.
– Det framgår av skollagen att det finns ett utrymme för hemundervisning, säger Percy Bratt. Men kommunen och förvaltningsdomstolen tolkar lagen snävt.
Helena Norgren ser ingen anledning för Uppsala kommun att ompröva beslutet om hemundervisning.
– Våra beslut går att överklaga. I det här fallet har olika rättsinstanser gjort bedömningen att kommunen har fattat rätt beslut. Svaret från Förvaltningsdomstolen är att vi har tolkat lagen rätt.
Jonas och Tamara Himmelstrand, det andra föräldraparet som dömts att betala för vite för att de vägrar ta ett barn till skolan, kommer också att överklaga till kammarrätten. Vitet gäller ett av parets tre barn som föräldrarna menar har särskilda behov. Barnet undervisas fortfarande hemma.

Av: Johanna Palmström johanna.palmstrom@unt.se

Änderna blockerade trafiken på Västra Ågatan. Bild: Börje Samuelsson
Foto: Börje Samuelsson/LäsarbildÄnderna blockerade trafiken på Västra Ågatan.

Änder skapade mindre trafikkaos

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Uppsala

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Nyheter

Kultur & Nöje

Sport

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »